Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

กองทัพบก จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดกองบัญชาการกองทัพบก ครบรอบปีที่ 35 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2564

by ข่าวทหาร.com     2021-09-01 14:56:18   

GALERRY

SHARE
 • วันนี้ (27 สิงหาคม 2564) เวลา 07.00 - 08.30 น. ณ กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดกองบัญชาการกองทัพบก ครบรอบปีที่ 35 ในการนี้ผู้บัญชาการทหารบก และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ในกองบัญชาการกองทัพบก รวมถึงผู้บังคับบัญชาหน่วยงานในกองบัญชาการกองทัพบก 14 หน่วย ได้กระทำพิธีสักการะศาลพระชัยมงคลภูมิ, พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5, พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากวัดโสมนัสราชวรวิหาร บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และมอบรางวัลข้าราชการดีเด่นประจำปี 2564 ให้แก่ผู้แทนกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพจำนวนทั้งสิ้น 71 นายจากกำลังพลทั้งหมดภายในกองบัญชาการกองทัพบก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้ให้โอวาทแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในกองบัญชาการกองทัพบก (สำหรับปีนี้สำนักงานเลขานุการกองทัพบกจะเป็นผู้รับมอบรางวัลแทนกำลังพลดีเด่นทั้ง 71 นาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19) กองบัญชาการกองทัพบก เดิมมีที่ตั้งอยู่ภายในกระทรวงกลาโหม และอีกส่วนหนึ่งบริเวณสวนรื่นฤดี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ต่อมากองทัพบกเล็งเห็นว่าสถานที่เดิมค่อนข้างคับแคบ ขณะเดียวกันโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้ย้ายไปอยู่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จึงเล็งเห็นว่าสถานที่ตั้งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เดิม มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากเคยเป็นแหล่งผลิตนายทหารหลัก ที่สร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้แก่กองทัพบกหลายท่าน และมีพื้นที่กว้างขวาง การคมนาคมสะดวก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร และเป็นเส้นทางผ่านของแขกบ้านแขกเมือง พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นจึงได้สั่งการให้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นกองบัญชาการกองทัพบก และได้กระทำพิธีเปิดที่ทำการของกองบัญชาการกองทัพบก ครั้งแรกเมื่อ 29 สิงหาคม 2529 ----------------------------------------- แผนกแถลงข่าว กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก 27 สิงหาคม 2564


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  กองทัพบกจัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล โดยกองทัพบก...

  2021-09-01 14:56:18

  Weapons The Important Pieces of Thailand Economy Viral EP02 1

  2021-09-01 14:56:18

  ผบ.ฉก.นราธิวาส ให้การต้อนรับรอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ลงพื้นที่...

  2021-09-01 14:56:18

  ทบ. อาสาช่วยประชาสู้โควิด บริการรถครัวสนาม Army Delivery เสริมปัจจัยดำรงชีพ...

  2021-09-01 14:56:18

  ผบ.พล.ร.15 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของหน่วยฝึก ให้ต้อนรับน้องสุดท้องกองทัพบก ผลัด 1/64 ...

  2021-09-01 14:56:18