Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
Loading…
Follow /Created News

ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง

News

การแถลงข่าว ต่อสื่อมวลชน ตามห้วงระยะเวลา วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564

 • ข่าวทหาร.com
 • 05 Feb, 2021

 • News

  “ผบ.ทหารสูงสุด” หัวหน้า ศปม. ออกคำสั่ง

 • ข่าวทหาร.com
 • 04 Feb, 2021

 • News

  น้ำท่วมภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • ข่าวทหาร.com
 • 08 Dec, 2020

 • News

  ทหารมีไว้ทำไม (@why_thahan) ได้ทวีต: ฮอส่งเสบียง

 • ข่าวทหาร.com
 • 08 Dec, 2020

 • News

  ชุดแพทย์เดินเท้า ผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 2

 • ข่าวทหาร.com
 • 08 Dec, 2020

 • News

  ทหารช่างทัพภาค 4...

 • ข่าวทหาร.com
 • 08 Dec, 2020

 • News

  พ.ท.ทวีศักดิ์ คันธธาศิริ ผบ.ช.พัน.5 พล.ร.5...

 • ข่าวทหาร.com
 • 08 Dec, 2020

 • News

  มอบถุงยังชีพพระราชทาน บรรเทาความเดือดร้อน...

 • ข่าวทหาร.com
 • 08 Dec, 2020

 • News

  》วันนี้ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:00 น....

 • ข่าวทหาร.com
 • 06 Dec, 2020

 • News

  ผบ.ทบ. ลงพื้นที่อีสานใต้ เยี่ยมหน่วย RDF ดูคุณภาพชีวิตทหาร

 • ข่าวทหาร.com
 • 06 Dec, 2020

 • News

  มณฑลทหารบกที่ 28 เปิดค่ายทหารให้ตากข้าว

 • ข่าวทหาร.com
 • 26 Nov, 2020

 • News

  ผบ.ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง...

 • ข่าวทหาร.com
 • 26 Nov, 2020

 • News

  ข่าวทหาร.com

 • ข่าวทหาร.com
 • 26 Nov, 2020