Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
Loading…
Follow /Created News

ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง

News

"หัวไชเท้า" จากแปลงโครงการทหารพันธุ์ดี รพ.อานันทมหิดล สู่ "โหลผักดอง"...

 • ข่าวทหาร.com
 • 12 Nov, 2021

 • News

  ปตอ.1 โดย ปตอ.1 พัน.5 ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ :...

 • ข่าวทหาร.com
 • 12 Nov, 2021

 • News

  ผบ.ทบ.เยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ตรวจชายแดนอีสานเหนือ...

 • ข่าวทหาร.com
 • 12 Nov, 2021

 • News

  ผบ.ทบ.ประดับเครื่องหมายยศนักเรียนนายสิบทหารบกทุกเหล่า...

 • ข่าวทหาร.com
 • 12 Nov, 2021

 • News

  ผบ.ทบ. ตรวจหน่วยทหารพื้นที่นครราชสีมา เยี่ยมโรงงานสรรพาวุธ...

 • ข่าวทหาร.com
 • 12 Nov, 2021

 • News

  ผบ.ทบ.ตรวจชายแดนด้านตะวันตก จ.ราชบุรี...

 • ข่าวทหาร.com
 • 27 Oct, 2021

 • News

  กองทัพบกจัดพิธีแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นนายพล สังกัด ทบ....

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Oct, 2021

 • News

  ผบ.ทบ. ตรวจการฝึกกองทัพภาคที่ 3 พร้อมมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ จ.สุโขทัย

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Oct, 2021

 • News

  ผบ.ทบ. มอบผู้แทนเยี่ยมส่งความห่วงใยให้สิบตำรวจตรี...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Oct, 2021

 • News

  ผบ.ทบ. สั่งเสริมยุทโธปกรณ์ช่วยน้ำท่วม ห่วงกำลังพลสายแพทย์งานหนัก...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Oct, 2021

 • News

  ...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Oct, 2021

 • News

  ทบ. จัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารประจำปี 2564 แบบ New Normal...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Oct, 2021

 • News

  ทบ.ห่วงใยประชาชน จัดชุด อส.กร. ดูแลเคียงข้างทุกพื้นที่กว่า 7,435 ตำบล...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Oct, 2021

 • News

  กองทัพบกดำรงภารกิจป้องกันชายแดน สร้างสันติสุข จชต. ...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Oct, 2021

 • News

  ทบ. ซ่อมบ้าน สร้างความสุข ร่วมดูแลคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

 • ข่าวทหาร.com
 • 20 Sep, 2021

 • News

  ทบ. จัดทบทวนมาตรฐานการประกอบเลี้ยง เสริมมาตราการป้องกันโรค...

 • ข่าวทหาร.com
 • 20 Sep, 2021

 • News

  ทบ. ชื่นชมกำลังพลทำความดี เป็นแบบอย่าง ความเสียสละให้สังคม...

 • ข่าวทหาร.com
 • 20 Sep, 2021

 • News

  ทบ.เผยยอดดาวน์โหลดแอพฯ ‘S.M.A.R.T SOLDIERS’ กว่า 40,463 ครั้ง...

 • ข่าวทหาร.com
 • 20 Sep, 2021

 • News

  ทบ. เผยเรื่องร้องเรียนบ้านจัดสรรที่นครศรีธรรมราช...

 • ข่าวทหาร.com
 • 20 Sep, 2021

 • News

  ทบ. นำยุทโธปกรณ์ รุดช่วยประชาชนประสบอุทกภัย พร้อมร่วมกำจัดผักตบชวา...

 • ข่าวทหาร.com
 • 20 Sep, 2021

 • News

  กองทัพบก ปรับการทำงานตามแนวทางป้องกันเชื้อโควิด-19 ตาม...

 • ข่าวทหาร.com
 • 20 Sep, 2021

 • News

  ทบ.ปรับแนวทางการฝึกทางทหาร...

 • ข่าวทหาร.com
 • 20 Sep, 2021

 • News

  ทบ. จัดกำลังพลจิตอาสาฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิดในแหล่งชุมชน...

 • ข่าวทหาร.com
 • 20 Sep, 2021

 • News

  ทบ.เคียงข้างช่วยประชาชนฝ่าโควิด ส่งความห่วงใย...

 • ข่าวทหาร.com
 • 20 Sep, 2021

 • News

  ผบ.ทบ. ห่วงสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนนี้...

 • ข่าวทหาร.com
 • 20 Sep, 2021

 • News

  ทบ. แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ ภายในวันที่ 14–...

 • ข่าวทหาร.com
 • 20 Sep, 2021

 • News

  ทบ. แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ ภายใน 14 – 17 ก.ย. 64

 • ข่าวทหาร.com
 • 20 Sep, 2021

 • News

  ทบ. ตั้ง 111 ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจรเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชน ...

 • ข่าวทหาร.com
 • 09 Sep, 2021

 • News

  ทบ.ส่งเฮลิคอปเตอร์ ช่วยลำเลียงผู้ป่วยส่งรักษาโรงพยาบาลจ.ตาก...

 • ข่าวทหาร.com
 • 09 Sep, 2021

 • News

  ทบ. ระดมกำลังพลจิตอาสาบริจาคโลหิตช่วงโควิด-19 ร่วมแก้วิกฤต โลหิตขาดแคลน...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Sep, 2021

 • News

  ทบ. สนับสนุน สธ. ดูแลอำนวยความสะดวก พร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Sep, 2021

 • News

  ทบ.น้อมนำพระราชปณิธาน จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Sep, 2021

 • News

  กองกำลังชายแดน ทบ....

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Sep, 2021

 • News

  ทบ.เผยทหารใหม่ผลัด 1/64 ผ่านการฝึกเบื้องต้นครบ 6 สัปดาห์...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Sep, 2021

 • News

  ทบ. แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ ตั้งแต่ 30 ส.ค. – 3...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Sep, 2021

 • News

  กองทัพบก จัดพิธีบำเพ็ญกุศล...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Sep, 2021

 • News

  กองทัพบก ดำรงการจัดกำลังพลและทรัพยากร สนับสนุนรัฐบาลแก้ปัญหาวิกฤต...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Sep, 2021

 • News

  ทบ. จัดฝึกทบทวนการปฏิบัติชุดสุนัขทหาร เน้นเสริมภารกิจด้านความมั่นคง...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Sep, 2021

 • News

  ทบ. ดูแลผู้ป่วยกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ครบวงจร มุ่งผู้ป่วยปลอดภัย...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Sep, 2021

 • News

  แม่บ้านทหารบกร่วมดูแลกำลังพลและครอบครัว เสริมแรงใจ...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Sep, 2021

 • News

  ทบ.สนับสนุนทีมแพทย์อาสาฯ นำส่งถังออกซิเจน...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Sep, 2021

 • News

  ...

 • ข่าวทหาร.com
 • 20 Aug, 2021

 • News

  กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ 12...

 • ข่าวทหาร.com
 • 20 Aug, 2021

 • News

  สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานต้านโควิดกองทัพบกครบสามเดือน

 • ข่าวทหาร.com
 • 20 Aug, 2021

 • News

  กองกำลัง...

 • ข่าวทหาร.com
 • 20 Aug, 2021

 • News

  โรงพยาบาลสนาม ทบ พร้อมรับผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นโดยเน้นบูรณาการร่วม สธ...

 • ข่าวทหาร.com
 • 20 Aug, 2021

 • News

  ทบ ช่วยเหลือภารกิจรับส่งแล้ว 13,227 ราย...

 • ข่าวทหาร.com
 • 20 Aug, 2021

 • News

  ข่าวทหาร -...

 • ข่าวทหาร.com
 • 20 Aug, 2021

 • News

  ข่าวทหาร - เปิดแล้วโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองสโมสรทบ...

 • ข่าวทหาร.com
 • 20 Aug, 2021

 • News

  ทบ.- สหรัฐ ยืนยันสถาบัน AFRIMS ปลอดภัย...

 • ข่าวทหาร.com
 • 19 Aug, 2021

 • News

  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อม 4 รองผบ.สูงสุด ทำพิธีเฉลิมพระเกียรติ ...

 • ข่าวทหาร.com
 • 13 Aug, 2021

 • News

  12 ส.ค.64 เวลา 12.00 น. ทบ. ยิงสลุต 21 นัด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...

 • ข่าวทหาร.com
 • 13 Aug, 2021

 • News

  บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...

 • ข่าวทหาร.com
 • 11 Aug, 2021

 • News

  ทหาร-พยาบาล เดินฝ่าฝน 14 กม.ขึ้นดอยรับผู้ป่วยแบกส่ง รพ.

 • ข่าวทหาร.com
 • 11 Aug, 2021

 • News

  ทบ.เฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหา” สานต่อกิจกรรมมีแล้วแบ่งปัน ให้กำลังใจ...

 • ข่าวทหาร.com
 • 11 Aug, 2021

 • News

  ปตอ.2 พัน.1 รอ. สนับสนุนจิตอาสาจัดเตียงสนาม

 • ข่าวทหาร.com
 • 11 Aug, 2021

 • News

  กองทัพบก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...

 • ข่าวทหาร.com
 • 11 Aug, 2021

 • News

  ผบ.ฉก.นราธิวาส...

 • ข่าวทหาร.com
 • 11 Aug, 2021

 • News

  "ปลูกป่าในใจ ถวายเป็นพระราชกุศล"

 • ข่าวทหาร.com
 • 11 Aug, 2021

 • News

  ทบ.ส่งทหารเข้าช่วยแล้ว...

 • ข่าวทหาร.com
 • 09 Aug, 2021

 • News

  ทบ.เฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหา” สานต่อกิจกรรมมีแล้วแบ่งปัน ให้กำลังใจ...

 • ข่าวทหาร.com
 • 09 Aug, 2021

 • News

  โฆษก ทบ.แถลง ครบ3เดือนเปิดศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบก...

 • ข่าวทหาร.com
 • 09 Aug, 2021

 • News

  ทบ. เพิ่มเฮลิคอปเตอร์MI-17 เสริมภารกิจส่งผู้ป่วยCOVID19 กลับบ้าน ...

 • ข่าวทหาร.com
 • 09 Aug, 2021

 • News

  เปิดแล้ว “รพ.สนามศูนย์คัดกรองสโมสร ทบ.” บริการตรวจคัดกรองโควิด ...

 • ข่าวทหาร.com
 • 09 Aug, 2021

 • News

  ทบ.เผย 3 เดือนกับภารกิจรับ-ส่ง ผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ใน...

 • ข่าวทหาร.com
 • 09 Aug, 2021

 • News

  ทบ.จัดชุดปฏิบัติการ กำลังพลจิตอาสาและยุทโธปกรณ์...

 • ข่าวทหาร.com
 • 09 Aug, 2021

 • News

  กองกำลังชายแดนกองทัพบกดำรงสกัดกั้นCOVID-19 ชายแดนเต็มที่...

 • ข่าวทหาร.com
 • 09 Aug, 2021

 • News

  รพ.สนาม ทบ.พร้อมรองรับผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้น เน้นบูรณาการร่วม สธ....

 • ข่าวทหาร.com
 • 09 Aug, 2021

 • News

  โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองสโมสร ทบ...

 • ข่าวทหาร.com
 • 04 Aug, 2021

 • News

  ทหารเค้าทำอะไรกันตอนนี้ - สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองทัพบก(...

 • ข่าวทหาร.com
 • 02 Aug, 2021

 • News

  พัน.ขส.22​ บชร.2​ ในนาม​ ศคย.ศปม.ทภ.2​ ได้รับภารกิจ​ในการขนย้ายผู้ป่วยจาก​...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Aug, 2021

 • News

  ถึงฟ้าจะมืดลง แต่ยังคงปฏิบัติงาน

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Aug, 2021

 • News

  ร.15 พัน.1...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Aug, 2021

 • News

  ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี คือ “วันภาษาไทยแห่งชาติ”

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Aug, 2021

 • News

  น้ำกระชายปั่น ผสมน้ำผึ้งมะนาว ป้องกัน Covid-19" โดยสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.15...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Aug, 2021

 • News

  ทหารจิตอาสา...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Aug, 2021

 • News

  กองทัพภาคที่ 4 ช่วยเกษตรกรชาวสวน รับซื้อผลผลิตมังคุด จ.นครศรีธรรมราช ...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Aug, 2021

 • News

  เกษตรกรยิ้มได้ ทหารอิ่มใจ

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Aug, 2021

 • News

  กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน ช่วยเหลือเกษตรกร

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Aug, 2021

 • News

  แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยจิตอาสาภาค 4 ลงพื้นที่ชุมชนรอบค่าย...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Aug, 2021

 • News

  ร.25 พัน.2 "คนไทย ไม่ทิ้งกัน"...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Aug, 2021

 • News

  ...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Aug, 2021

 • News

  ร.153 พัน.3 จิตอาสาบริจาคโลหิต

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Aug, 2021

 • News

  "มีแล้วแบ่งปัน" โดยได้จัดทำอาหารปรุงสุก

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Aug, 2021

 • News

  ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Aug, 2021

 • News

  เมื่อ 28 ก.ค.64, 0830 พ.อ.ธานี เกียรติสาร ผบ.ฉก.ทพ.44 ร่วมกับกำลังพล บก.ฉก.ทพ.44...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Aug, 2021

 • News

  มทบ.45 รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากครอบครัวทหารใหม่...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Aug, 2021

 • News

  ป.5 พัน.15 ภารกิจ: สนับสนุนการ รับ - ส่ง ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด - 19 เขตพื้นที่...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Aug, 2021

 • News

  ทบ. แจ้งความมีผู้ปล่อยข่าวเท็จเรื่องทํารัฐประหาร

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Aug, 2021

 • News

  ทบ. เดินหน้านำทรัพยากรช่วยประชาชน จัดเที่ยวบินที่ 3 เครื่องบิน C-295...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Aug, 2021

 • News

  ทบ. เดินหน้านำทรัพยากรช่วยประชาชน จัดเที่ยวบินที่ 3 เครื่องบิน C-295...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Aug, 2021

 • News

  ทบ. นำเครื่องบินลำเลียงแบบ C-295 บินส่ง 40...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Aug, 2021

 • News

  ทบ. นำเครื่องบินลำเลียงแบบ C-295 บินส่ง 40...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Aug, 2021

 • News

  ทบ. นำเครื่องบินลำเลียงแบบ C-295 บินส่ง 40...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Aug, 2021

 • News

  กองทัพบก โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Aug, 2021

 • News

  ทบ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Aug, 2021

 • News

  กองทัพบกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Aug, 2021

 • News

  กองทัพบกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Aug, 2021

 • News

  ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยมจุดบริการต้านโควิด ใน กทม....

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Aug, 2021

 • News

  มีหลายคนถาม ช่วงโควิคระบาด ทหารทำอะไร

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Aug, 2021

 • News

  ทบ.ส่งกำลัง “นักรบเหล่าแพทย์” จากอนุรักษ์กำลังรบสู่อนุรักษ์ประชาชน...

 • ข่าวทหาร.com
 • 27 Jul, 2021

 • News

  ทบ. อาสาช่วยประชาสู้โควิด บริการรถครัวสนาม Army Delivery เสริมปัจจัยดำรงชีพ...

 • ข่าวทหาร.com
 • 27 Jul, 2021

 • News

  ทบ.นำกำลังพลสนับสนุนมาตรการตามข้อกำหนดฉบับที่ 28...

 • ข่าวทหาร.com
 • 27 Jul, 2021

 • News

  ทบ. ปรับรูปแบบการฝึกพร้อมดูแลความเป็นอยู่ของทหารใหม่อย่างใกล้ชิด...

 • ข่าวทหาร.com
 • 27 Jul, 2021

 • News

  ทบ. เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...

 • ข่าวทหาร.com
 • 27 Jul, 2021

 • News

  ทบ.ปรับ รพ.ค่ายทุกแห่งเป็น รพ.สนาม ดูแลผู้ป่วยโควิดในจังหวัด ตามบัญชา...

 • ข่าวทหาร.com
 • 27 Jul, 2021

 • News

  ทบ.เพิ่มอีก40 คู่สายโทรศัพท์...

 • ข่าวทหาร.com
 • 27 Jul, 2021

 • News

  ทบ.ปรับ บล.295 เป็นเครื่องบินส่งผู้ป่วยโควิดกลับบ้าน...

 • ข่าวทหาร.com
 • 27 Jul, 2021

 • News

  รพ.ทบ. ฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ทหารใหม่แล้ว 96 % มั่นใจมีภูมิ ...

 • ข่าวทหาร.com
 • 27 Jul, 2021

 • News

  ทบ. เตรียมจัดตั้ง “รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.)” สนับสนุนรัฐบาล...

 • ข่าวทหาร.com
 • 27 Jul, 2021

 • News

  ทบ. ระดมกำลังพลร่วมบริจาคโลหิต จิตอาสาเพื่อชาติ ได้ปริมาณรวม 22...

 • ข่าวทหาร.com
 • 27 Jul, 2021

 • News

  รพ.ทบ. สนับสนุนรัฐบาลดูแลผู้ติดเชื้อสีเขียวแบบ Home isolation...

 • ข่าวทหาร.com
 • 27 Jul, 2021

 • News

  ทบ. ดำรงความช่วยเหลือเกษตรกร ฝ่าวิกฤตโควิด มุ่งนโยบาย MOU...

 • ข่าวทหาร.com
 • 27 Jul, 2021

 • News

  รพ.สนามของกองทัพบก พร้อมสนับสนุนรองรับผู้ป่วย COVID-19 ล่าสุดรองรับ 3,177...

 • ข่าวทหาร.com
 • 27 Jul, 2021

 • News

  แม่บ้านทหารบก มอบข้าวกล่อง 28 ชุมชน กทม. ตลอดเดือนกรกฎาคม...

 • ข่าวทหาร.com
 • 27 Jul, 2021

 • News

  ทบ น้อมลำรึก พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว...

 • ข่าวทหาร.com
 • 22 Jul, 2021

 • News

  ทบ สนับสนุน sky doctor - ฮ ท 212 ช่วยได้ 84 คนแล้ว

 • ข่าวทหาร.com
 • 22 Jul, 2021

 • News

  จดหมาย ข่าว ทบ มาตราการพิทักษ์พล การตรวจเชิงรุก

 • ข่าวทหาร.com
 • 22 Jul, 2021

 • News

  จดหมาย ข่าว ทบ สนับสนุน รัฐบาล ส่งกลับ ผู้ ติดเชื้อ โควิค 19

 • ข่าวทหาร.com
 • 22 Jul, 2021

 • News

  ทหารกล้า

 • ข่าวทหาร.com
 • 17 Jul, 2021

 • News

  ร.25 พัน.3 เยี่ยม คนเจ็บ ผกร.ลอบวางระเบิดในพื้นที่

 • ข่าวทหาร.com
 • 17 Jul, 2021

 • News

  โลหิตจิตอาสา เพื่อพ่อ

 • ข่าวทหาร.com
 • 17 Jul, 2021

 • News

  กองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3...

 • ข่าวทหาร.com
 • 17 Jul, 2021

 • News

  ข่าว ทบ การตั้งศูนย์ประสานงานดูแลผู้ป่วยโควิด 19 รพ.กองทัพบก...

 • ข่าวทหาร.com
 • 12 Jul, 2021

 • News

  ข่าว ทบ การส่งกลับผู้ป่วยโควิด สู่ภูมิลำเนา

 • ข่าวทหาร.com
 • 12 Jul, 2021

 • News

  ข่าว ทบ การส่งกลับผู้ป่วยโควิด สู่ภูมิลำเนา

 • ข่าวทหาร.com
 • 12 Jul, 2021

 • News

  ทบ. สนับสนุนการส่งผู้ป่วยสีเขียวกลับภูมิลำเนา จ.พิษณุโลก

 • ข่าวทหาร.com
 • 12 Jul, 2021

 • News

  ทบ. บำเพ็ญกุศลอุทิศให้ผู้เสียชีวิตจากโควิด ...

 • ข่าวทหาร.com
 • 10 Jul, 2021

 • News

  ฝนจะตก แดดจะออก แต่เมื่อประชาชนเห็นทหาร พร้อมร้อยยิ้มหวานๆ...

 • ข่าวทหาร.com
 • 10 Jul, 2021

 • News

  ผบ.ฉก.นราธิวาส ปันน้ำใจ แจกจ่ายผักสวนครัว...

 • ข่าวทหาร.com
 • 10 Jul, 2021

 • News

  กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

 • ข่าวทหาร.com
 • 10 Jul, 2021

 • News

  ผบ.ฉก.นราธิวาส ส่งต่อความห่วงใย ลงพื้นที่ มอบแอลกอฮอล์พระราชทาน...

 • ข่าวทหาร.com
 • 10 Jul, 2021

 • News

  มีแล้วแบ่งปัน"...

 • ข่าวทหาร.com
 • 10 Jul, 2021

 • News

  ตรวจเยี่ยม ชป.จรยุทธ์ ร้อย.ร.2533

 • ข่าวทหาร.com
 • 10 Jul, 2021

 • News

  บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ...

 • ข่าวทหาร.com
 • 10 Jul, 2021

 • News

  บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

 • ข่าวทหาร.com
 • 10 Jul, 2021

 • News

  เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

 • ข่าวทหาร.com
 • 10 Jul, 2021

 • News

  มีแล้ว แบ่งปัน

 • ข่าวทหาร.com
 • 10 Jul, 2021

 • News

  เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

 • ข่าวทหาร.com
 • 10 Jul, 2021

 • News

  ทหารของประชาชน_ด้วยความห่วงใยมอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ

 • ข่าวทหาร.com
 • 10 Jul, 2021

 • News

  พิธีพระราชทานกระบือทรงไถ่ชีวิต ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย

 • ข่าวทหาร.com
 • 10 Jul, 2021

 • News

  Weapons The Important Pieces of Thailand Economy Viral EP02 1

 • ข่าวทหาร.com
 • 10 Jul, 2021

 • News

  Weapons The Important Pieces of Thailand Economy Viral EP01 1

 • ข่าวทหาร.com
 • 10 Jul, 2021

 • News

  ฮีโร่ไม่จำเป็นต้องมีพลังวิเศษ

 • ข่าวทหาร.com
 • 10 Jul, 2021

 • News

  ทบ.ส่งทหารและ ฮ. ช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้โรงงานสารเคมี ที่สมุทรปราการ...

 • ข่าวทหาร.com
 • 06 Jul, 2021

 • News

  มีแล้ว แบ่งปัน เราจะผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยกัน

 • ข่าวทหาร.com
 • 03 Jul, 2021

 • News

  ผบ.ฉก.นราธิวาส ให้การต้อนรับรอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ลงพื้นที่...

 • ข่าวทหาร.com
 • 03 Jul, 2021

 • News

  กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า...

 • ข่าวทหาร.com
 • 03 Jul, 2021

 • News

  กองทัพบกเพิ่มขีดความสามารถอากาศยานเน้นเสริมภารกิจด้านการแพทย์ ...

 • ข่าวทหาร.com
 • 02 Jul, 2021

 • News

  ทบ. หนุนทุกภาคส่วนช่วยโควิด พร้อมดูแลทหารใหม่ทุกมิติ...

 • ข่าวทหาร.com
 • 02 Jul, 2021

 • News

  กองทัพบกดำรงการปฏิบัติภารกิจสกัดกั้นยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายชายแดน...

 • ข่าวทหาร.com
 • 02 Jul, 2021

 • News

  ทบ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดเดือนมหามงคล ก.ค.64 ทหารจิตอาสา...

 • ข่าวทหาร.com
 • 02 Jul, 2021

 • News

  กองทัพบกพร้อมรับทหารใหม่ ด้วยมาตรการป้องกัน COVID19 อย่างเข้มงวด ใน 1 และ 3...

 • ข่าวทหาร.com
 • 02 Jul, 2021

 • News

  คนไทยไม่ทิ้งกัน

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Jul, 2021

 • News

  เปิดประเทศ Phuket sandbox.

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Jul, 2021

 • News

  ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือพระราชทาน

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Jul, 2021

 • News

  ร้อย.ร.2521 ได้รับแจ้ง...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Jul, 2021

 • News

  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Jul, 2021

 • News

  ...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Jul, 2021

 • News

  จิตอาสาพร้อมด้วยรถครัวสนาม

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Jul, 2021

 • News

  กำลังพลอิ่มท้อง_แม่ค้าก็สุขใจ

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Jul, 2021

 • News

  ทหารพราน 42 ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการ "อาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ"...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Jul, 2021

 • News

  ร.15 พัน.2 จัดกำลังพลเข้าร่วมบริจาคโลหิต

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Jul, 2021

 • News

  ออกประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Jul, 2021

 • News

  ...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Jul, 2021

 • News

  รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Jul, 2021

 • News

  ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Jul, 2021

 • News

  พร้อมรับดูแลน้องทหารใหม่ ภายใต้มาตรการป้องกันการเเพร่ระบาด

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Jul, 2021

 • News

  พิธีทำบุญและเปิดอาคารหอผู้ป่วย cohort ward ณ อาคาร กอ.รมน.ภาค.3

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Jul, 2021

 • News

  เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Jul, 2021

 • News

  ประชาอุ่นใจ เมื่อ ทบ.ใส่ใจช่วยเหลือ เพื่อเกื้อกูลอนุรักษ์ ...

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Jul, 2021

 • News

  โครงการพลังบวร (บ้าน – วัด – โรงเรียน)

 • ข่าวทหาร.com
 • 01 Jul, 2021

 • News

  การฝึก Mini UAV” อากาศยานไร้คนขับ

 • ข่าวทหาร.com
 • 26 Jun, 2021

 • News

  ผบ.มทบ.41 ให้การต้อนรับแม่ทัพภาคที่ 4...

 • ข่าวทหาร.com
 • 26 Jun, 2021

 • News

  เตรียมความพร้อมให้น้องก่อนเปิดเรียน

 • ข่าวทหาร.com
 • 26 Jun, 2021

 • News

  หน.สนง.เลขานุการ ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 4...

 • ข่าวทหาร.com
 • 26 Jun, 2021

 • News

  ทหารทพราน48 ร่วมกับ ชุดสันติสุขที่403, และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เจาะไอร้อง...

 • ข่าวทหาร.com
 • 26 Jun, 2021

 • News

  ฝกพ.ฉก.ทพ.44 ดำเนินการฝึกทบทวนบุคคลท่าอาวุธให้แก่กำลังพล มว.ทพ.หญิง...

 • ข่าวทหาร.com
 • 26 Jun, 2021

 • News

  ผบ.พล.ร.15 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของหน่วยฝึก...

 • ข่าวทหาร.com
 • 26 Jun, 2021

 • News

  ด้วยมีพระราชปณิธานที่จะทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี...

 • ข่าวทหาร.com
 • 26 Jun, 2021

 • News

  หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก จัดกิจกรรมตามโครงการ...

 • ข่าวทหาร.com
 • 26 Jun, 2021

 • News

  กระหึ่มโซเชียลชื่นชม! ทหารพราน 35 พยาบาลวิชาชีพ รพ.นครนายก ช่วยเหลือ 2...

 • ข่าวทหาร.com
 • 26 Jun, 2021

 • News

  การตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการรับทหารใหม่ที่ พล.ร.2 รอ. และ มทบ.12 ...

 • ข่าวทหาร.com
 • 23 Jun, 2021

 • News

  กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า แจงเหตุปะทะคนร้ายที่ยะหริ่งดับ 2 ศพล่าสุด เมื่อ 21...

 • ข่าวทหาร.com
 • 22 Jun, 2021

 • News

  ทบ.เตรียมฉีดวัคซีนให้ทหารใหม่ 1/64 ทุกนาย...

 • ข่าวทหาร.com
 • 22 Jun, 2021

 • News

  ทบ. น้อมนำโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”...

 • ข่าวทหาร.com
 • 22 Jun, 2021

 • News

  “สร้างเกราะคุ้มกัน สร้างภูมิคุ้มภัย....จากโควิด - 19”

 • ข่าวทหาร.com
 • 21 Jun, 2021

 • News

  "ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง"

 • ข่าวทหาร.com
 • 21 Jun, 2021

 • News

  ...

 • ข่าวทหาร.com
 • 21 Jun, 2021

 • News

  ทบ. น้อมนำโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”...

 • ข่าวทหาร.com
 • 21 Jun, 2021

 • News

  พ.อ.ธานี เกียรติสาร ผบ.ฉก.ทพ.44...

 • ข่าวทหาร.com
 • 21 Jun, 2021

 • News

  กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพ ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน...

 • ข่าวทหาร.com
 • 21 Jun, 2021

 • News

  ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปันสุข...

 • ข่าวทหาร.com
 • 21 Jun, 2021

 • News

  พ.อ.ธานี เกียรติสาร ผบ.ฉก.ทพ.44 เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกศึกษา Unit school...

 • ข่าวทหาร.com
 • 21 Jun, 2021

 • News

  ผอ.ศปพร. ตรวจเยี่ยม และติดตามการขับเคลื่อนงานโครงการฟาร์มตัวอย่าง...

 • ข่าวทหาร.com
 • 21 Jun, 2021

 • News

  พล.ต.ศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5 ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการทางภาษา พล.ร.5 ณ...

 • ข่าวทหาร.com
 • 21 Jun, 2021

 • News

  มีแล้วแบ่งปัน แบ่งปันรอยยิ้ม แบ่งปันน้ำใจ มอบหน้ากากอนามัย สู้ภัย Covid-19

 • ข่าวทหาร.com
 • 21 Jun, 2021

 • News

  กองทัพภาคที่ 4 ร่วมประชุมหารือโครงการทหารพันธุ์ดี...

 • ข่าวทหาร.com
 • 21 Jun, 2021

 • News

  ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน

 • ข่าวทหาร.com
 • 18 Jun, 2021

 • News

  “ถึงจะเหนื่อยแค่ไหน...แต่ก็สุข...ที่ได้ทำ”

 • ข่าวทหาร.com
 • 18 Jun, 2021