Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

ทบ ช่วยเหลือภารกิจรับส่งแล้ว 13,227 ราย ผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในกมมและปริมณฑล แล้ว 405 ราย

by ข่าวทหาร.com     2021-08-20 12:58:10   

GALERRY

SHARE
 • ทบ ช่วยเหลือภารกิจรับส่งแล้ว 13,227 ราย ผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในกมมและปริมณฑล แล้ว 405 ราย


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  ทบ. หนุนทุกภาคส่วนช่วยโควิด พร้อมดูแลทหารใหม่ทุกมิติ เน้นมาตรการป้องโควิด...

  2021-08-20 12:58:10

  พิธีทำบุญและเปิดอาคารหอผู้ป่วย cohort ward ณ อาคาร กอ.รมน.ภาค.3

  2021-08-20 12:58:10

  Weapons The Important Pieces of Thailand Economy Viral EP02 1

  2021-08-20 12:58:10

  กองทัพบกจัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล โดยกองทัพบก...

  2021-08-20 12:58:10

  ทบ.ปรับแนวทางการฝึกทางทหาร ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโควิดในพื้นที่ ...

  2021-08-20 12:58:10