Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

ทบ.จัดชุดปฏิบัติการ กำลังพลจิตอาสาและยุทโธปกรณ์ บูรณาการร่วมทุกภาคส่วนช่วยประชาชนรับมือน้ำท่วม พร้อมเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำลด

by ข่าวทหาร.com     2021-08-09 15:06:37   

GALERRY

SHARE
 • พันโทหญิง นุชระวี แจ่มจำรัส ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชันเจิมปากา ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักติดต่อกันในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนของประเทศ ตั้งแต่ปลายเดือน ก.ค. จนถึงต้นเดือน ส.ค.นี้ ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำและแม่น้ำสายหลัก ตลอดจนลำน้ำสาขาต่างๆเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเป็นจํานวนมาก ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ และการคมนาคมในพื้นที่ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว ได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ และให้นำกำลังพล ยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ รวมถึงเครื่องมือต่างๆเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที ตลอดจนประสานงานร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ในการเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเต็มกําลังในการอพยพประชาชน ขนย้ายสิ่งของ จัดชุดแพทย์เข้าให้การรักษาพยาบาล รวมถึงจัดถุงยังชีพและยารักษาโรคมอบให้กับผู้ประสบภัยเพื่อช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยในพื้นที่จังหวัดตาก เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องกันร่วมหนึ่งสัปดาห์ส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งลำน้ำเมย และลำน้ำคลองสาขา จนเกิดน้ำท่วมฉับพลันในเขตพื้นที่ อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด อ.แม่สะเรียง และอ.ท่าสองยาง กองกำลังนเรศวร โดย กองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่35 และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 ร่วมกับผู้นำชุมชนและเทศบาลในพื้นที่ นำรถยนต์บรรทุก พร้อมด้วยเรือยางท้องแบน เรือหางยาว พร้อมยุทโธปกรณ์เดินเท้าฝ่ากระแสน้ำเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ขนย้ายสิ่งของและสัตว์เลี้ยงให้ไปอยู่ในที่ปลอดภัย รวมถึงกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ขวางทางน้ำไหล และซ่อมแซมเส้นทางสัญจรให้สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ส่วนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก กองพลพัฒนาที่ 3 ได้นำกำลังพลเข้าช่วยขนย้ายสิ่งของผู้ประสบอุทกภัยใน อ.นครไทย และอ.ชาติตระการ เนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า 46 หลังคาเรือน สำหรับในพื้นที่จังหวัดเลย ห้วงที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักติดต่อกันส่งผลให้น้ำในแม่น้ำหมันเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย กองพลทหารราบที่ 3 ได้จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการอพยพสิ่งของและสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูง พร้อมกันนี้ได้แจกจ่ายถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และยารักษาโรค เพื่อใช้ในการดํารงชีพและบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้น โดยล่าสุดได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจพื้นที่สำหรับเข้าฟื้นฟูทำความสะอาด พร้อมซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนถึงสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือ กลาง อีสาน และใต้อย่างต่อเนื่องอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเพิ่มเติมในหลายพื้นที่ ดังนั้น กองทัพบก โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกในพื้นที่จะทำการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จัดเตรียมกำลังพล อุปกรณ์ป้องกัน เครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยโดยเร็ว...................... 2 สิงหาคม 2564


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  รพ.สนามของกองทัพบก พร้อมสนับสนุนรองรับผู้ป่วย COVID-19 ล่าสุดรองรับ 3,177 เตียง ใน 19 พื้นที่

  2021-08-09 15:06:37

  ทบ. แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ ภายใน 14 – 17 ก.ย. 64

  2021-08-09 15:06:37

  จดหมาย ข่าว ทบ สนับสนุน รัฐบาล ส่งกลับ ผู้ ติดเชื้อ โควิค 19

  2021-08-09 15:06:37

  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อม 4 รองผบ.สูงสุด ทำพิธีเฉลิมพระเกียรติ “พระพันปีหลวง”

  2021-08-09 15:06:37

  ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน

  2021-08-09 15:06:37