Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

ทบ. แจ้งความมีผู้ปล่อยข่าวเท็จเรื่องทํารัฐประหาร

by ข่าวทหาร.com     2021-08-01 06:07:10   

GALERRY

SHARE
 • พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้ (30 ก.ค. 64) กองทัพบกตรวจสอบพบว่า ได้มีการปล่อยข่าวเผยแพร่ลงในโซเซียลมีเดีย อ้างว่าผู้บัญชาการทหารบกได้ทําการรัฐประหาร และนํากําลังทหารเข้าควบคุมบุคคลสําคัญแล้ว กองทัพบกขอเรียนว่า เรื่องดังกล่าว “เป็นข่าวเท็จ” เป็นการสร้างเรื่องหวังให้เกิด ความวุ่นวายในสังคม เป็นการกระทําท่ีผิดกฎหมาย ทําลายชื่อเสียงของกองทัพและรัฐบาล ซึ่งขณะน้ี ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบให้ ผู้อํานวยการสํานักงานพระธรรมนูญทหารบก เข้าดําเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย ต่อผู้ท่ีปล่อยข่าวเท็จดังกล่าวแล้ว จึงขอเรียนให้ประชาชนได้รับทราบไว้ ณ โอกาสนี้


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  พล.ต.ศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5 ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการทางภาษา พล.ร.5 ณ บก.พล.ร.5

  2021-08-01 06:07:10

  ทบ. เดินหน้านำทรัพยากรช่วยประชาชน จัดเที่ยวบินที่ 3 เครื่องบิน C-295...

  2021-08-01 06:07:10

  ทหารมีไว้ทำไม (@why_thahan) ได้ทวีต: ฮอส่งเสบียง

  2021-08-01 06:07:10

  ทบ.ปรับ บล.295 เป็นเครื่องบินส่งผู้ป่วยโควิดกลับบ้าน...

  2021-08-01 06:07:10

  “ถึงจะเหนื่อยแค่ไหน...แต่ก็สุข...ที่ได้ทำ”

  2021-08-01 06:07:10