Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

ทบ. เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา น้อมนำพระราชปณิธาน “จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ” ช่วยประชาชนอย่างต่อเนื่อง ฝ่าวิกฤติโควิด

by ข่าวทหาร.com     2021-07-27 15:33:56   

GALERRY

SHARE
 • พันตรีหญิง ปวีณา ศรีบัวชุม ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 กองทัพบกขอน้อมนำ พระราชปณิธาน “จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ” มาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนรัฐบาลในภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 แม้ปัจจุบันมีแนวโน้มความรุนแรงของโรคมากขึ้นและมีการแพร่กระจายในวงกว้าง กำลังพลกองทัพบกทุกนายยังคงยืนหยัดร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในทุกมิติ

  ตลอดห้วงเดือนกรกฎาคมนี้ กองทัพบกทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้จัดกิจกรรม “จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ” อาทิ กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองให้กับสภากาชาดไทยและสถานพยาบาลทั่วประเทศ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในส่วนของการช่วยเหลือประชาชน กองทัพบก
  ได้ดำเนินการจัดรถครัวสนามพระราชทาน แจกจ่ายอาหารกล่องปรุงสุกให้กับประชาชนในชุมชนรอบหน่วยทหาร รวมทั้งการนำถุงยังชีพพระราชทาน, หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์ และสิ่งอุปโภคบริโภคจำเป็น ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย โดยหัวหน้าชุมชนเป็นผู้รับสิ่งของนำไปส่งต่อให้แต่ละครัวเรือน เพื่อลดการสัมผัสที่เป็นความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และนำไปมอบให้แก่เกษตรกรต่อไป

  นอกจากนี้ กองทัพบกได้ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ผ่านโครงการ Army Delivery รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งจัดทำระบบ “การเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น” เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามแนวพระราชดำริในเรื่องการกักเก็บน้ำใต้ดินและความชุ่มชื้นให้ผิวดิน โดยรณรงค์จัดทำบ่อระบบเติมน้ำใต้ดิน ทั้งในระดับชุมชนและครัวเรือนตลอดห้วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน

  เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลนี้ กองทัพบกในพื้นที่ส่วนกลาง ภายในกองบัญชาการกองทัพบก ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 5 ท่าน และการปฏิบัติตามมาตรการพิทักษ์พลตลอดการเข้าร่วมพิธีอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กองทัพบกขอเชิญชวนกำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2564


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  ผบ.ทบ. ห่วงสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนนี้ กำชับหน่วยดูแลพื้นที่เสี่ยงและช่วยประชาชนทันที...

  2021-07-27 15:33:56

  ผบ.ฉก.นราธิวาส ส่งต่อความห่วงใย ลงพื้นที่ มอบแอลกอฮอล์พระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ...

  2021-07-27 15:33:56

  ด้วยมีพระราชปณิธานที่จะทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี “สู่การพัฒนาชุมชนริมคลอง”

  2021-07-27 15:33:56

  ทบ.ปรับ บล.295 เป็นเครื่องบินส่งผู้ป่วยโควิดกลับบ้าน...

  2021-07-27 15:33:56

  กองทัพบกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...

  2021-07-27 15:33:56