Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

ผบ.ฉก.นราธิวาส ปันน้ำใจ แจกจ่ายผักสวนครัว ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิค 19 ในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

by ข่าวทหาร.com     2021-07-10 07:52:45   

GALERRY

SHARE
 • เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 1500 น. พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และคณะฯ เดินทางลงพื้นที่ นำผลผลิตทางการเกษตร พืชผักสวนครัว จากโครงการบ้านมีรัก ปลูกผักกินเอง และแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ค่ายกัลยานิวัฒนา แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนไทยพุทธ และไทยมุสลิม ในพื้นที่ บ้านตือระ หมู่ที่ 2 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่รวมกัน จำนวน 546 ครัวเรือน มีประชากร จำนวน 1,988 คน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19

  โดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เล็งเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จึงเข้าไปให้การช่วยเหลือ เป็นบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน พร้อมให้กำลังใจ ตลอดจนประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ตระหนักถึงการให้ความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาด ได้แก่ การใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือให้สะอาด พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยเร็ว เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศ “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”

  จากนั้น พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธานการประชุม ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่เมืองเศรษฐกิจ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ณ ที่ทำการทางยุทธวิธี หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ( หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 ) ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส โดยสั่งการให้ หน่วยทหารในพื้นที่ เตรียมความพร้อมสำหรับการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  ทบ. อาสาช่วยประชาสู้โควิด บริการรถครัวสนาม Army Delivery เสริมปัจจัยดำรงชีพ...

  2021-07-10 07:52:45

  มอบถุงยังชีพพระราชทาน บรรเทาความเดือดร้อน ประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช...

  2021-07-10 07:52:45

  จิตอาสาพระราชทานของหน่วยร่วมกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดระนอง ...

  2021-07-10 07:52:45

  ทบ. จัดฝึกทบทวนการปฏิบัติชุดสุนัขทหาร เน้นเสริมภารกิจด้านความมั่นคง...

  2021-07-10 07:52:45

  “ผบ.ทหารสูงสุด” หัวหน้า ศปม. ออกคำสั่ง

  2021-07-10 07:52:45