Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

Weapons The Important Pieces of Thailand Economy Viral EP02 1

by ข่าวทหาร.com     2021-07-10 07:27:15   

GALERRY

SHARE
 • Weapons The Important Pieces of Thailand Economy Viral EP02 1


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  ออกประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน...

  2021-07-10 07:27:15

  กองกำลังชายแดนกองทัพบกดำรงสกัดกั้นCOVID-19 ชายแดนเต็มที่...

  2021-07-10 07:27:15

  กองทัพบกดำรงการปฏิบัติภารกิจสกัดกั้นยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายชายแดน...

  2021-07-10 07:27:15

  มณฑลทหารบกที่ 28 เปิดค่ายทหารให้ตากข้าว

  2021-07-10 07:27:15

  นรข.เชียงราย ตรวจยึดยาบ้ากว่า 9 พันเม็ด ซุกริมน้ำโขง

  2021-07-10 07:27:15