Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน

by ข่าวทหาร.com     2021-07-01 22:07:29   

GALERRY

SHARE
 • เมื่อ 28 มิ.ย.64, 0800 พ.อ.อภินันท์ แจ่มแจ้ง รอง ผบ.พล.ร.5 ร่วมพิธีรับมอบกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานฯ ในโครงการ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" เพื่อปลูกพันธ์ุไม้ผล บริเวณเส้นทางภายในค่ายเทพสตรีสำหรับรับเสด็จฯ และสร้างจิตสำนึก/ความตระหนักในการอนุรักษ์ พื้นฟู รักษาพันธุ์พืชและทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหารของชุมชนในพื้นที่ ณ สโมสรเทพสตรี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  กองทัพบกดำรงภารกิจป้องกันชายแดน สร้างสันติสุข จชต. ย้ำผู้ปฏิบัติงานเข้มมาตรการโควิด

  2021-07-01 22:07:29

  “โครงการโรงเรียนปลอดเชื้อ นักเรียนปลอดภัย ต้อนรับเปิดเทอมใหม่”

  2021-07-01 22:07:29

  ข่าวทหาร -...

  2021-07-01 22:07:29

  ผบ.ทบ.ประดับเครื่องหมายยศนักเรียนนายสิบทหารบกทุกเหล่า...

  2021-07-01 22:07:29

  พ.อ.ธานี เกียรติสาร ผบ.ฉก.ทพ.44 เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกศึกษา Unit school...

  2021-07-01 22:07:29