Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

เตรียมความพร้อมให้น้องก่อนเปิดเรียน

by ข่าวทหาร.com     2021-06-26 08:41:58   

GALERRY

SHARE
 • เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 64 เวลา 08.30 น. มทบ.45 จัดกำลังพล ร่วมกับคณะครู โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส ต.วัดประดู่ อ.เมือง จว.ส.ฎ. ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า บริเวณโดยรอบอาคารเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส ต.วัดประดู่ อ.เมือง จว.ส.ฎ.


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  "ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง"

  2021-06-26 08:41:58

  ทบ.เคียงข้างช่วยประชาชนฝ่าโควิด ส่งความห่วงใย มอบความช่วยเหลือถึงชุมชน...

  2021-06-26 08:41:58

  ทหารมีไว้ทำไม (@why_thahan) ได้ทวีต: ฮอส่งเสบียง

  2021-06-26 08:41:58

  กองทัพบกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...

  2021-06-26 08:41:58

  ทบ. แจ้งความมีผู้ปล่อยข่าวเท็จเรื่องทํารัฐประหาร

  2021-06-26 08:41:58