Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

ผบ.พล.ร.15 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของหน่วยฝึก ให้ต้อนรับน้องสุดท้องกองทัพบก ผลัด 1/64 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

by ข่าวทหาร.com     2021-06-26 08:32:43   

GALERRY

SHARE
 • เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา0900 -1600 น. พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 พร้อมด้วย พันเอก ยุทธนา สายประเสริฐ ผู้บังการกรมทหารราบที่ 151 และคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อม หน่วยฝึกทหารใหม่ เพื่อต้อนรับน้องๆทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ปี 2564 โดยได้ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ จำนวน 3 กองพัน ได้แก่ กองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบที่ 151 , กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 151 และ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 พร้อมทั้งได้ รับฟังบรรยายสรุป เรื่องการเตรียมความพร้อมของหน่วยฝึกฯ ในการเตรียมการต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ปี 2564 พร้อมทั้งชมการสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติในการรับทหารใหม่ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ตลอดจนให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติต่างๆ กับผู้ฝึกทหารใหม่โดยให้ยึดถือกรอบนโยบายในการฝึกทหารใหม่ของ ผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้น โดยจะต้องไม่มีการสูญเสียจากการฝึกเป็นอันขาด

  เนื่องด้วย กระทรวงกลาโหม กำหนดเลื่อนการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1/2564 จากเดิม ทหารใหม่เข้ารายงานตัวในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เปลี่ยนเป็น ทหารใหม่เข้ามารายงานตัวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นั้น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 จึงสั่งการกำชับให้หน่วยขึ้นตรงกองทหารราบที่ 15 ดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่อย่างใกล้ชิด มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารใหม่ ให้พร้อมเป็นกำลังพลของกองทัพบกที่สามารถปฏิบัติภารกิจทางทหารและภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ระมัดระวังเรื่องสภาพอากาศร้อนซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคลมร้อนและการดูแลสุขภาพของทหารใหม่อย่างเคร่งครัด ซึ่งนโยบายการดูแลทหารใหม่ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานเดิม คือ การฝึกตามแนวทางพลทหารต้นแบบ เน้นพัฒนาสมรรถภาพร่างกายควบคู่ไปกับความรู้ทักษะทางทหาร อุดมการณ์รักชาติ จิตอาสา ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 ตามมาตรฐานสาธารณสุข และนโยบายวินัยทหารต้าน COVID-19 โดยขณะนี้หน่วยฝึกทหารใหม่ได้เตรียมความพร้อมทั้งบุคคลากร สถานที่ สิ่งอุปกรณ์ เพื่อรองรับการเข้าประจำการอย่างครบถ้วน โดยเน้นย้ำให้ แจ้งข้อมูล ข่าวสารกับผู้ปกครอง ไม่ต้องเป็นห่วงทางบ้าน เพราะมีช่องทางติดตามข่าวสารบุตรหลานแจ้งให้ทางบ้านทราบตลอดห้วงการฝึก


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  ผบ ทบ ส่งทหาร รณรงค์ ฉีกวัคซีน ป้องกัน โควิด

  2021-06-26 08:32:43

  กองทัพบก จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดกองบัญชาการกองทัพบก...

  2021-06-26 08:32:43

  ผบ ทบ ระบุ สกัด แรงงานต่างด้าวได้ผล

  2021-06-26 08:32:43

  ทบ. จัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารประจำปี 2564 แบบ New Normal คงความสง่างาม...

  2021-06-26 08:32:43

  หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก จัดกิจกรรมตามโครงการ "ปันน้ำใจ คนไทย...

  2021-06-26 08:32:43