Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

“เราไม่ทิ้งกัน..เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”

by ข่าวทหาร.com     2021-06-15 17:56:52   

GALERRY

SHARE
 • เมื่อ 14 มิถุนายน 2564 กรมการทหารช่าง โดย กองพันทหารช่างที่ 51 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยพร้อมยานพาหนะ เข้าไปรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ผักบุ้งจีน จากครอบครัว สิบโท ปฏิพันธ์ เทวา ซึ่งเป็นกำลังพล ของหน่วย ในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากราคาผลผลิตตกต่ำ ในห้วงการแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) เพื่อนำมาประกอบอาหารให้กับทหารกองประจำการ และแจกจ่ายให้กับกำลังพลของหน่วย ได้รับประทาน


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  Weapons The Important Pieces of Thailand Economy Viral EP01 1

  2021-06-15 17:56:52

  กองทัพบก ร่วมกับชุมชนเขตพระนคร จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ...

  2021-06-15 17:56:52

  ผบ ทบ ขอบคุณและให้กำลังใจ กำลังพล ด่านหน้า ย้ำมาตราการ พิทักษ์พล

  2021-06-15 17:56:52

  จดหมาย ข่าว ทบ สนับสนุน รัฐบาล ส่งกลับ ผู้ ติดเชื้อ โควิค 19

  2021-06-15 17:56:52

  “ถึงจะเหนื่อยแค่ไหน...แต่ก็สุข...ที่ได้ทำ”

  2021-06-15 17:56:52