Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่_ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

by ข่าวทหาร.com     2021-06-15 17:43:26   

GALERRY

SHARE
 • พ.อ.ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผบ.ฉก.ทพ.45 เดินทางเยี่ยมเยียนพบปะกำลังพล พร้อมติดตามการดำเนินการโครงการเศรษฐกิจพอเพียง แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และแปลงผักสวนครัวปลอดสารพิษ เพื่อนำไปประกอบอาหาร และกำลังพลยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ #เราจะก้าวผ่านวิกฤติโควิดไปด้วยกัน #ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส #ผู้การทวีรัตน์ #เราจะไม่ทิ้งกัน #ข่าวประชาสัมพันธ์ #หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45 #กองทัพภาคที่4 https://www.facebook.com/120978581323945/posts/4071615916260172/ https://twitter.com/Armyblack45/status/1404691072064782341?s=19 https://www.instagram.com/p/CQIZRP9J9K4/?utm_medium=copy_link


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  ทหารพราน 42 ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการ "อาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ" อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

  2021-06-15 17:43:26

  ทบ.นำกำลังพลสนับสนุนมาตรการตามข้อกำหนดฉบับที่ 28...

  2021-06-15 17:43:26

  พ.ท.ทวีศักดิ์ คันธธาศิริ ผบ.ช.พัน.5 พล.ร.5...

  2021-06-15 17:43:26

  ภารกิจปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ณ เรือนจำกลางเชียงใหม่ #นักรบชุดขาว #แพทย์ทหารบก...

  2021-06-15 17:43:26

  “ผบ.ทหารสูงสุด” หัวหน้า ศปม. ออกคำสั่ง

  2021-06-15 17:43:26