Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

News Update 14 /6/2021

by ข่าวทหาร.com     2021-06-15 11:16:16   

GALERRY

SHARE
 • News Update 14 /6/2021


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  ทบ.เตรียมฉีดวัคซีนให้ทหารใหม่ 1/64 ทุกนาย ควบคู่เข้มทุกมาตรการดูแลให้ปลอดโควิด...

  2021-06-15 11:16:16

  ออกประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน...

  2021-06-15 11:16:16

  ทบ.ส่งกำลัง “นักรบเหล่าแพทย์” จากอนุรักษ์กำลังรบสู่อนุรักษ์ประชาชน...

  2021-06-15 11:16:16

  ร.25 พัน.3 เยี่ยม คนเจ็บ ผกร.ลอบวางระเบิดในพื้นที่

  2021-06-15 11:16:16

  กองทัพบกเพิ่มขีดความสามารถอากาศยานเน้นเสริมภารกิจด้านการแพทย์ ...

  2021-06-15 11:16:16