Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

วินัยทหารต้านโควิด-19 ห่วงใยพี่น้องประชาชน ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

by ข่าวทหาร.com     2021-06-13 08:28:02   

GALERRY

SHARE
 • พลตรีปราโมทย์ พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ห่วงใยพี่น้องประชาชน ,มทบ.41ร่วมกับกับ (พัน.สห.41,ป.5,ป.5พัน105,ร.15พัน2) สนับสนุนรถ FTS จำนวน 4 คัน พร้อมพลขับที่ได้รับการฝึกอบรมจาก รพ.ค่ายวชิราวุธ จำนวน 8 นาย ให้การสนับสนุนสาธารณสุข จ.นครศรีธรรมราช ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและกลุ่มผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 2 พื้นที่ ซึ่งพื้นที่ที่1 เคลื่อนย้ายผู้ป่วย(ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นบวก(+) จำนวน 40 คน จาก บริษัทสยามโกลด์ลีฟ จำกัด ต.ปากพูน ไปยัง รพ.สนาม ม.วลัยลักษณ์ พื้นที่ที่ 2 เคลื่อนย้ายผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง(ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นลบ(-) จำนวน 69 คน จาก รร.ปากพูน ไปยัง รพ.สิชล ทั้งนี้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการ เช่น สาธารณสุขจังหวัด,โรงเรียน,รวมถึงสถานประกอบการ(บริษัท สยามโกลด์ลีฟ จำกัด)เป็นอย่างดีและ จนท.ทุกนายปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 ของ ศบค.และศบค.ทบ.อย่างเคร่งครัด. มทบ.41ให้การสนับสนุนรถ FTS.ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยงสูง จำนวน 109 คน ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ตามนโยบายของกองทัพบกและท่านผู้บัญชาการทหารบก,ท่านแม่ทัพภาคที่ 4 ที่ห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19,ให้สนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ช่วยเหลืออย่างเต็มศักยภาพ ในทุกมิติ


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  กองทัพบก โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์...

  2021-06-13 08:28:02

  รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย

  2021-06-13 08:28:02

  โครงการพลังบวร (บ้าน – วัด – โรงเรียน)

  2021-06-13 08:28:02

  ข่าว ทบ การส่งกลับผู้ป่วยโควิด สู่ภูมิลำเนา

  2021-06-13 08:28:02

  คนไทยไม่ทิ้งกัน

  2021-06-13 08:28:02