Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

โครงการ “โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามนโยบายของ ทบ. (ด้าน กร.)

by ข่าวทหาร.com     2021-06-13 08:22:44   

GALERRY

SHARE
 • โครงการ “โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ------------------------- พ.อ.ศุภชัย สงสังข์ ผบ.ร.5 พัน.2 และ คุณณัฐวิภา สงสังข์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.5 พัน.2 พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของชุดช่างจิตอาสาพระราชทานของหน่วย ซึ่งได้เข้าช่วยเหลือซ่อมแซม ร.ร.บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา ในโครงการ “โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามนโยบาย ทบ. โอกาสนี้จึงได้เข้าพบปะ ผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรของโรงเรียน เพื่อชี้แจงแผนการปฏิบัติในห้วงต่อไป รวมทั้งประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีนโควิด พร้อมมอบเงินสนับสนุน หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อเป็นการพัฒนาและฟื้นฟูสถานศึกษาในถิ่นทุรกันดารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 ณ ร.ร.บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  》วันนี้ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:00 น. หลังจากลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในเขตอำเภอรัตภูมิ...

  2021-06-13 08:22:44

  ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน

  2021-06-13 08:22:44

  น้ำท่วมภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช

  2021-06-13 08:22:44

  ทหารทพราน48 ร่วมกับ ชุดสันติสุขที่403, และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เจาะไอร้อง...

  2021-06-13 08:22:44

  “หนึ่งผลิต..หนึ่งแจก....แลกรอยยิ้ม”

  2021-06-13 08:22:44