Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

ร.15​ พัน.1 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน เข้าพัฒนา ปรับปรุง "ห้วยปอจง" ในพื้นที่บ้านทับไทร ม.10 ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เพื่อเตรียมการรองรับภาวะอุทกภัยในช่วงฤดูฝน

by ข่าวทหาร.com     2021-06-13 08:19:31   

GALERRY

SHARE
 • ร.15​ พัน.1 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน เข้าพัฒนา ปรับปรุง "ห้วยปอจง" ในพื้นที่บ้านทับไทร ม.10 ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เพื่อเตรียมการรองรับภาวะอุทกภัยในช่วงฤดูฝน


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  กองทัพบกเพิ่มขีดความสามารถอากาศยานเน้นเสริมภารกิจด้านการแพทย์ ...

  2021-06-13 08:19:31

  นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก...

  2021-06-13 08:19:31

  ทบ.เพิ่มอีก40 คู่สายโทรศัพท์ ช่องทางรับแจ้ง-ประสานการช่วยเหลือทุกปัญหาเรื่องโควิด...

  2021-06-13 08:19:31

  พ.อ.ธานี เกียรติสาร ผบ.ฉก.ทพ.44 เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกศึกษา Unit school

  2021-06-13 08:19:31

  ...

  2021-06-13 08:19:31