Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

“กองทัพไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤต covid-19”“บริจาคโลหิตจิตอาสา เพื่อชาติ”

by ข่าวทหาร.com     2021-06-13 07:25:17   

GALERRY

SHARE
 • “กองทัพไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤต covid-19” “บริจาคโลหิตจิตอาสา เพื่อชาติ” กองทัพบก ประจำวันที่ 11 มิ.ย. 64


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  ทหารของประชาชน_ด้วยความห่วงใยมอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ

  2021-06-13 07:25:17

  คนไทยไม่ทิ้งกัน

  2021-06-13 07:25:17

  พิธีทำบุญและเปิดอาคารหอผู้ป่วย cohort ward ณ อาคาร กอ.รมน.ภาค.3

  2021-06-13 07:25:17

  โลหิตจิตอาสา เพื่อพ่อ

  2021-06-13 07:25:17

  กองทัพบกยังคงเป็นสื่อกลางช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด - 19 อย่างต่อเนื่อง

  2021-06-13 07:25:17