Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

การแถลงข่าว ต่อสื่อมวลชน ตามห้วงระยะเวลา วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564

by ข่าวทหาร.com     2021-02-05 15:06:19   

GALERRY

SHARE
 • การแถลงข่าว ต่อสื่อมวลชน ตามห้วงระยะเวลา วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน

  2021-02-05 15:06:19

  กองทัพภาคที่ 4 ร่วมประชุมหารือโครงการทหารพันธุ์ดี...

  2021-02-05 15:06:19

  กองกำลังสุรสีห์ จับต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศ

  2021-02-05 15:06:19

  ...

  2021-02-05 15:06:19

  》วันนี้ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:00 น. หลังจากลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในเขตอำเภอรัตภูมิ...

  2021-02-05 15:06:19