Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

พ.ท.ทวีศักดิ์ คันธธาศิริ ผบ.ช.พัน.5 พล.ร.5 จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์รถโกยตักเข้าดำเนินการสร้างทางเบี่ยงอำนวยความสะดวกในการ

by ข่าวทหาร.com     2020-12-08 12:18:30   

GALERRY

SHARE
 • เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 63 พ.ท.ทวีศักดิ์ คันธธาศิริ ผบ.ช.พัน.5 พล.ร.5 จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์รถโกยตักเข้าดำเนินการสร้างทางเบี่ยงอำนวยความสะดวกในการ เข้า-ออก ภายในหมู่บ้าน หลังเส้นทางหลัก สะพานทางเข้าหมู่บ้านได้รับความเสียหายอย่างหนัก จากน้ำป่าไหลหลาก โดยมีชาวบ้านได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ จำนวน 400 ครัวเรือนโดยมี พล.ท เกรียงไกร ศรีรักษ์ มทภ.4 เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ปัจุบันสามารถทำเส้นทางชั่วคราวให้ชาวบ้านใช้สัญจรผ่านไปมาได้แล้ว ณ บ้านโรงเหล็ก ม.3 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพ ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามตัวแบบทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง...

  2020-12-08 12:18:30

  ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือพระราชทาน

  2020-12-08 12:18:30

  เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

  2020-12-08 12:18:30

  แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมให้กำลังใจชาวปัตตานีที่รับการฉีดวัคซีนโควิด - 19

  2020-12-08 12:18:30

  ข่าวทหาร.com

  2020-12-08 12:18:30