Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

》วันนี้ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:00 น. หลังจากลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในเขตอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ทันทีที่ได้รับแจ้งสถานการณ์น้ำท่วมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตัดสินใจขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินตรงมายังพื้นที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทันที โดยก่อนหน้านี้ได้สั่งการไปยังหน่วยทหารในพื้นที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทั้ง 8 ศูนย์ ในพื้นที่นครศรีธรรมราช เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยด่วน เนื่องจาก ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 และมณฑลทหารบกที่ 41 เร่งให้การช่วยเหลือ เร่งขนย้ายสิ่งของและอพยพพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมายังศูนย์อพยพโดยด่วน พร้อมทั้งสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย และอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง โดยแม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางมายังศูนย์อพยพชั่วคราวโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อมอบอาหารเครื่องดื่มสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นเบื้องต้น ให้กับผู้อพยพที่เดินทางมาอาศัยพักพิ...

by ข่าวทหาร.com     2020-12-06 22:54:35   

GALERRY

SHARE
 • 》วันนี้ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:00 น. หลังจากลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในเขตอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ทันทีที่ได้รับแจ้งสถานการณ์น้ำท่วมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตัดสินใจขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินตรงมายังพื้นที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทันที โดยก่อนหน้านี้ได้สั่งการไปยังหน่วยทหารในพื้นที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทั้ง 8 ศูนย์ ในพื้นที่นครศรีธรรมราช เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยด่วน เนื่องจาก ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 และมณฑลทหารบกที่ 41 เร่งให้การช่วยเหลือ เร่งขนย้ายสิ่งของและอพยพพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมายังศูนย์อพยพโดยด่วน พร้อมทั้งสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย และอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง โดยแม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางมายังศูนย์อพยพชั่วคราวโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อมอบอาหารเครื่องดื่มสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นเบื้องต้น ให้กับผู้อพยพที่เดินทางมาอาศัยพักพิ...


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  ผบ.มทบ.41 ให้การต้อนรับแม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่จนท.ณ...

  2020-12-06 22:54:35

  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

  2020-12-06 22:54:35

  กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า แจงเหตุจับคนร้ายขว้างระเบิดไปป์บอมบ์ใส่ฐานนราธิวาส 21

  2020-12-06 22:54:35

  ร.15​ พัน.1 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน เข้าพัฒนา ปรับปรุง "ห้วยปอจง" ในพื้นที่บ้านทับไทร ม.10...

  2020-12-06 22:54:35

  ทบ สนับสนุน sky doctor - ฮ ท 212 ช่วยได้ 84 คนแล้ว

  2020-12-06 22:54:35