Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

มณฑลทหารบกที่ 28 เปิดค่ายทหารให้ตากข้าว

by ข่าวทหาร.com     2020-11-26 12:30:37   

GALERRY

SHARE
 • พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. สั่งการให้หน่วยทหารทั่วประเทศพิจารณาเปิดพื้นที่ในค่ายทหาร เพื่อให้ชาวนาใช้เป็นสถานที่ตากข้าวเปลือกเป็นการชั่วคราว เพิ่มพื้นที่ตากข้าวให้เพียงพอกับความต้องการของชาวนาในแต่ละชุมชนจังหวัด ซึ่งจะช่วยรักษาคุณภาพของผลผลิต ทำให้ชาวนาสามารถนำไปจำหน่ายได้ในราคาดี เกษตกรมีรายได้ อันจะส่งผลดีต่อภาคเศรษฐกิจชุมชนและภาพรวมของประเทศได้ในช่วงนี้ มณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก จ.เลย เปิดค่ายให้เกษตรกรชาวนาใช้ลานพื้นแข็งบริเวณหน้าอาคารสโมสรของหน่วย ให้เป็นพื้นที่ตากข้าวของเกษตรกรหลังจากเก็บเกี่ยว เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่ไม่มีพื้นที่ ให้มีพื้นที่และบริเวณที่เหมาะสมในการตากข้าว ลดปัญหาการนำข้าวไปตากบนถนนหรือพื้นผิวการจราจร ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้รถใช้ถนนตามมา สำหรับชาวนาท่านใดที่ต้องการสถานที่สำหรับใช้ตากข้าวหรือต้องการความช่วยเหลือในด้านอื่นๆ สามารถประสานไปยังหน่วยทหารใกล้บ้านได้ตลอดเวลา #มณฑลทหารบกที่28เปิดค่ายทหารให้ตากข้าว #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

  Credit : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201125201634465


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  พ.อ.ธานี เกียรติสาร ผบ.ฉก.ทพ.44...

  2020-11-26 12:30:37

  รพ.ทบ. สนับสนุนรัฐบาลดูแลผู้ติดเชื้อสีเขียวแบบ Home isolation เฉพาะรพ.พระมงกุฎเกล้า ดูแลกว่า 176 ราย...

  2020-11-26 12:30:37

  หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก จัดกิจกรรมตามโครงการ "ปันน้ำใจ คนไทย...

  2020-11-26 12:30:37

  ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน

  2020-11-26 12:30:37

  “กองทัพไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤต covid-19”“บริจาคโลหิตจิตอาสา เพื่อชาติ”

  2020-11-26 12:30:37