Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

ข่าวทหาร.com

by ข่าวทหาร.com     2020-11-26 11:13:06   

GALERRY

SHARE
 • ข่าวทหาร.com

  ข่าวทหาร.com เป็นการรวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.comได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร

  โดยมีจุดประสงค์เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ โดยในบางมุมมองคนทั่วไป หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน อาจมีข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะนำที่จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานทหารและข้อมูลข่าวสารบางส่วนจะเป็นประโยชน์แก่คนทั่วไป


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  ตรวจเยี่ยม ชป.จรยุทธ์ ร้อย.ร.2533

  2020-11-26 11:13:06

  ทบ.ส่งกำลัง “นักรบเหล่าแพทย์” จากอนุรักษ์กำลังรบสู่อนุรักษ์ประชาชน...

  2020-11-26 11:13:06

  ทบ.เพิ่มอีก40 คู่สายโทรศัพท์ ช่องทางรับแจ้ง-ประสานการช่วยเหลือทุกปัญหาเรื่องโควิด...

  2020-11-26 11:13:06

  กองทัพภาคที่ 4 ร่วมประชุมหารือโครงการทหารพันธุ์ดี...

  2020-11-26 11:13:06

  ทบ. หนุนทุกภาคส่วนช่วยโควิด พร้อมดูแลทหารใหม่ทุกมิติ เน้นมาตรการป้องโควิด...

  2020-11-26 11:13:06