Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

ทุกท่านเคยได้ยินชื่อ “สารวัตรข้าว” กันมาบ้างไหมครับ

by ข่าวกระทรวง.com     2024-04-10 10:50:21   

GALERRY

SHARE
 • ทุกท่านเคยได้ยินชื่อ “สารวัตรข้าว” กันมาบ้างไหมครับ แล้วเคยทราบบ้างหรือไม่ว่าสารวัตรข้าวคือใคร มีความสำคัญอย่างไร...

  Read more : https://youtu.be/go2mPtg7u-o

  Credit : https://youtu.be/go2mPtg7u-o


  ABOUT US

  ข่าวกระทรวง.com - รวบรวมกิจกรรม ที่น่าสนใจ กฏหมาย ข่าวสาร ข้อมูล ของกระทรวงต่างๆ รวมถึง หน่วยงานราชการ ในประเทศไทยที่น่าสนใจ

  System update follower : 623,857 users

  update 24 Hrs
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...

  2024-04-10 10:50:21

  ดีอีเอส เร่งแก้ปัญหาข่าวปลอม นำกลไก IA/IR chat หนุนทุกกระทรวง-ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง...

  2024-04-10 10:50:21

  นายกรัฐมนตรี ร่วมประชุม ACMECS เน้นย้ำการส่งเสริมความเชื่อมโยง...

  2024-04-10 10:50:21

  สธ.ใช้ Factory Quarantine ช่วยควบคุมโควิดในเรือนจำ พร้อมดูแลหากมีผู้ป่วยสีแดง

  2024-04-10 10:50:21

  สธ. เปิดรพ.บุษราคัม เฟส 2 รับผู้ป่วยเพิ่มอีก 1,076 เตียง

  2024-04-10 10:50:21