Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

GULF บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

by หุ้นไทย.com - www.HunThai.com     2024-04-23 16:17:48   

GALERRY

SHARE
 • ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) ซึ่งแบ่งการดำเนินธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจพลังงาน ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทฯ ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจก๊าซ 2) ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค และ 3) ธุรกิจดิจิทัล
  ที่อยู่
  87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่น เพลส ชั้น 11 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  ตามเป้าหมาย
  มีพลังและกล้าที่จะเอาชนะขีดจำกัด

  บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ทำงานได้ตามเป้าหมายขององค์กร สามารถเอาชนะขีดจำกัดได้อย่างมั่นใจและก้าวข้ามอุปสรรคร่วมกัน
  logo gulfความสามัคคี
  มุ่งมั่นทุ่มเทและทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จของส่วนรวม

  บริษัทฯ ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ง่ายต่อการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ดี ๆ ระหว่างพนักงาน
  การเรียนรู้
  รักการเรียนรู้และช่างสงสัยเพื่อให้เกิดความริเริ่มและค้นพบสิ่งใหม่ๆ

  พนักงานได้รับการส่งเสริมให้แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เรียนรู้จากข้อผิดพลาด มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบและพัฒนาตนเองผ่านการฝึกอบรมตลอดทั้งปี
  ความยืดหยุ่น
  ปรับตัวง่าย พร้อมรับมือทุกความท้าทาย

  พนักงานและองค์กรต้องปรับตัวให้ทันต่อสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ เปิดรับแนวคิดที่หลากหลาย มีไหวพริบและความยืดหยุ่นในการทำงาน
  VISION & MISSION
  วิสัยทัศน์

  เป็นบริษัทฯ พลังงานที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล คิดค้นวิธีใหม่เพื่อผลิต และพัฒนา พลังงานที่มีคุณภาพอย่างไร้ขอบเขต
  พันธกิจ

  กลุ่มบริษัทฯ จะใช้กลยุทธ์ธุรกิจแนวคิดใหม่ ผสานรวมเข้ากับทรัพยากรที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีชั้นนำ และวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งมั่น เพื่อให้ได้พลังงานที่เชื่อถือได้สูงสุด

  Credit : https://www.gulf.co.th/th/overview.php


  ABOUT US

  หุ้นไทย.com www.HunThai.com


  หุ้นเป็นการออมเงิน การลงทุนและการหารายได้ที่เป็นที่นิยมในประเทศไทย ผู้จัดทำหุ้นไทยดอทคอมมีความสนใจ ในการศึกษาการลงทุนการวิเคราะห์และผลกำไรจากการลงทุนในหุ้น โดยที่เราจะศึกษาหาข่าว ของหุ้นแต่ละตัวที่น่าสนใจบทวิเคราะห์และทำการศึกษาและ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อ เพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจ

 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

  2024-04-23 16:17:48

  CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  2024-04-23 16:17:48

  SCGP บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

  2024-04-23 16:17:48

  OSP บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

  2024-04-23 16:17:48

  BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

  2024-04-23 16:17:48