Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

วัดใหญ่บ้านบ่อ

by Samut Sakhon     2023-03-22 10:44:23   

GALERRY

SHARE
 • ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นในราว พ.ศ. 2264 มีพระพุทธรูปนั่งปางเลไลย์...

  Read more : https://thailandtourismdirectory.go.th/th/attraction/80985


  ABOUT US

 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  ศาลเจ้าโรงเจเชงเฮียงตั๊ว

  2023-03-22 10:44:23

  ชายทะเลรางจันทร์

  2023-03-22 10:44:23

  ศาลาพุทธมหาสมุทร

  2023-03-22 10:44:23

  บุญส่งแรบบิทฟาร์ม

  2023-03-22 10:44:23

  หมี่กรอบช่างรังวัด

  2023-03-22 10:44:23