Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

กองทัพบกจัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล โดยกองทัพบก ประจำปี 2564 (ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19)

by ข่าวทหาร.com     2021-10-01 13:01:18   

GALERRY

SHARE
 • วันนี้ (27 กันยายน 2564) เวลา 09.00 น. ณ กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ รองผู้บัญชาการทหารบกนำคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูง และนายทหารชั้นนายพล ชั้นยศพลเอก ตลอดจนผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เกษียณอายุราชการ ร่วมพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล โดยกองทัพบก ประจำปี 2564 กิจกรรมประกอบด้วย พิธีสักการะศาลพระชัยมงคลภูมิ พิธีถวายสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น 3 อาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 จากนั้นจึงเข้าสู่ พิธีเทิดเกียรติและมอบของที่ระลึกแด่นายทหารชั้นนายพลที่เกษียณอายุราชการ โดยมี ผบ.ทบ.เป็นประธานในพิธี ณ ห้อง 221 อาคาร 2 ชั้น 2 ซึ่งในปีนี้มีกิจกรรมพิเศษของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้แก่ การขับเสภา โดย นนร.อนุพงศ์ ถือคำ ประพันธ์โดย พลตรี จิระ เหล่าจิระอังกูร ที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทย, การกล่าวสดุดี โดยผู้แทน นนร. ชลนทาน คำพวง หัวหน้านักเรียนนายร้อยกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รวมทั้งการขับร้องประสานเสียงในบทเพลง รั้วแดงกำแพงเหลือง และเพลงมนต์มัฆวาน เดิมพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล จัดขึ้นที่โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ก่อน จะเปลี่ยนสถานที่มาจัดที่กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ เมื่อปี 2563 เนื่องจากเคยเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่เป็นแหล่งผลิตนายทหารหลักที่สร้างชื่อเสียงเกียรติยศแก่กองทัพบกหลายท่าน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งนายทหารที่สำเร็จจากสถาบันแห่งนี้ มีความผูกพันกับสถานที่ตั้งดังกล่าว และนับว่าเป็นสถานที่ที่สะดวกในการเดินทางมากระทำพิธี เพราะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ สำหรับครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ผู้ร่วมพิธีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงต้องผ่านการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 และปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (ศบค.)อย่างเคร่งครัด ----------------------------------------- แผนกแถลงข่าว กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก 27 กันยายน 2564


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  กองทัพบกเพิ่มขีดความสามารถอากาศยานเน้นเสริมภารกิจด้านการแพทย์ ...

  2021-10-01 13:01:18

  เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

  2021-10-01 13:01:18

  มีแล้วแบ่งปัน แบ่งปันรอยยิ้ม แบ่งปันน้ำใจ มอบหน้ากากอนามัย สู้ภัย Covid-19

  2021-10-01 13:01:18

  ทบ. นำยุทโธปกรณ์ รุดช่วยประชาชนประสบอุทกภัย พร้อมร่วมกำจัดผักตบชวา...

  2021-10-01 13:01:18

  น้ำกระชายปั่น ผสมน้ำผึ้งมะนาว ป้องกัน Covid-19" โดยสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.15 พัน.1

  2021-10-01 13:01:18