Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

ทบ. ดูแลผู้ป่วยกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ครบวงจร มุ่งผู้ป่วยปลอดภัย ชุมชนปลอดโควิด

by ข่าวทหาร.com     2021-09-01 14:51:54   

GALERRY

SHARE
 • พันตรีหญิง ปวีณา ศรีบัวชุม ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ปัจจุบันยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น ผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการรุนแรงจึงได้เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อรับการรักษาตามระบบของสาธารณสุขและมาตรการของรัฐบาล ซึ่งเป็นนโยบายที่ พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบกให้ความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนและช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา ทั้งโดยอากาศยานและยานพาหนะของกองทัพบก ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยได้เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างรวดเร็ว ช่วยลดความคับคั่งในโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เป็นอย่างดี ในส่วนภูมิภาคนั้น รพ.สังกัดกองทัพบกทั่วประเทศ ได้สนับสนุนการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในทุกมิติ ทั้งให้บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาล,จัดเตรียมสถานที่รองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ (Cohort Ward), จัดตั้ง รพ.สนาม, ดูแลผู้ป่วยที่เข้าสู่ระบบการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และระบบการกักตัวในชุมชน (Community Isolation) นอกจากนี้ กองทัพบกได้จัดให้มีรพ.สนามศูนย์คัดกรอง ทบ. ขึ้น ตั้งแต่ 23 ก.ค. 64 ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 1 จำนวน 4 แห่ง และ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 10 แห่ง ให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยการตรวจคัดกรองโควิด (ATK) เพื่อแยกผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงออกจากครอบครัว และดำเนินการตรวจยืนยันโควิด (RT-PCR) เพื่อนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างทันท่วงที ล่าสุด กองทัพบกพัฒนาระบบการกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ในพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19กลุ่มสีเขียวที่เดินทางกลับภูมิลำเนาที่มีจำนวนมากขึ้น โดยประสานงานร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด ในการพิจารณาปรับใช้พื้นที่ในค่ายทหาร โดยเลือกบริเวณที่แยกออกจากชุมชนบ้านพักให้บริการจัดเตรียมเตียงผู้ป่วย, เครื่องนอน, ของใช้ที่จำเป็น รวมทั้งยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดย รพ.สังกัดกองทัพบก รับผิดชอบจัดบุคลากรทางการแพทย์ให้การดูแลผู้ป่วยในพื้นที่กักตัวในชุมชน รวมทั้งจัดตั้งระบบติดตามอาการผ่านวิดิโอและกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังได้ให้ความสำคัญในการเตรียมพร้อมช่วยเหลือชีวิตเร่งด่วนฉุกเฉิน กรณีผู้ป่วยมีอาการแย่ลง และพร้อมนำส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอย่างเร็วที่สุด ซึ่งช่วยลดอัตราการสูญเสียได้เป็นอย่างดี ในส่วนของการดูแลชุมชน รพ.สังกัดกองทัพบก ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัด,อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ชป.กร.) และอาสาสมัครกิจการพลเรือน (อส.กร.) ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในชุมชน เน้นให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างถูกวิธี รวมทั้งแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันตนเองและชุมชนให้ปลอดภัยจากโควิด-19 นอกจากนี้ ได้จัดให้มีระบบประสานงานผ่านผู้นำชุมชน, อสม. และอส.กร. กรณีพบผู้ที่มีอาการผิดปกติหรือมีความเสี่ยงติดเชื้อ เพื่อนำส่งศูนย์คัดกรอง แยกผู้ป่วยออกจากครอบครัว ลดการแพร่กระจายเชื้อ และเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป ทั้งนี้ กองทัพบกพร้อมยืนหยัดช่วยเหลือประชาชนท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 อย่างเต็มศักยภาพในทุกมิติ เน้นการส่งเสริมสุขภาพเพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ช่วยให้ผู้ป่วยเข้ารับ การรักษาตามระบบได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยลดการแพร่ระบาดในชุมชน อันจะนำไปสู่การช่วยลดอัตราการติดเชื้อในภาพรวมของประเทศต่อไป ......................... 23 สิงหาคม 2564


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  จิตอาสาพระราชทานของหน่วยร่วมกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดระนอง ...

  2021-09-01 14:51:54

  เมื่อ 28 ก.ค.64, 0830 พ.อ.ธานี เกียรติสาร ผบ.ฉก.ทพ.44 ร่วมกับกำลังพล บก.ฉก.ทพ.44...

  2021-09-01 14:51:54

  “ถึงจะเหนื่อยแค่ไหน...แต่ก็สุข...ที่ได้ทำ”

  2021-09-01 14:51:54

  ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี คือ “วันภาษาไทยแห่งชาติ”

  2021-09-01 14:51:54

  นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก...

  2021-09-01 14:51:54