Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

ทบ.นำกำลังพลสนับสนุนมาตรการตามข้อกำหนดฉบับที่ 28 เข้าปฏิบัติภารกิจเพิ่มโดยเฉพาะพื้นที่สีแดงเข้ม

by ข่าวทหาร.com     2021-07-27 15:38:20   

GALERRY

SHARE
 • พันตรีหญิง จุฑาทิพย์ วุฒิรณฤทธิ์ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของCOVID-19 ที่ยังคงมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ทำให้ ศบค.ประกาศยกระดับมาตรการตามข้อกำหนดฉบับที่ 28 เพื่อเป็นการรองรับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของสถานการณ์ COVID-19 ข้อกำหนดดังกล่าวซึ่งมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) หรือพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากนั้น ในส่วนของ กทม.และปริมณฑล ศบค.ได้กำหนดเป้าหมายในการจัดทีมเคลื่อนที่เร็วแบบเบ็ดเสร็จ Covid-19 Response Team:CCRT, การจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองเชิงรุก, การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้ได้มากที่สุด, การแยกกักตัวที่บ้าน (home isolation), ศูนย์พักรอการส่งตัว (Community isolaton), มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยเหลือง/แดงเพิ่ม(Hospitalisolation) ขณะนี้ กองทัพบกในฐานะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงกองทัพบก(ศปม.ทบ.) ได้จัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจและด่านตรวจร่วม บนเส้นทางหลักเส้นทางรองบริเวณรอยต่อจังหวัดสีแดงเข้มกับจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อ 13 จังหวัดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อบังคับใช้มาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา21.00-04.00น., การจัดชุดตรวจกิจกรรมกิจการที่ต้องเปิดตามเงื่อนไขเวลาและมาตรการป้องกันโรคที่ ศบค.กำหนด, การจัดกำลังเข้าควบคุมแคมป์คนงานก่อสร้าง โดยส่งกำลังทหารเข้าลาดตระเวนในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวัง ประสานการปฏิบัติกับเขตและผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดภายใต้มาตรการ จำกัดการเคลื่อนย้าย (Bubble & Seal) นอกจากนี้ กองทัพบกจัด นายทหารประสานงาน สนับสนุน ศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดโรค COVID -19 กทม. “ ทีมเคลื่อนที่เร็วแบบเบ็ดเสร็จ (Covid-19 Response Team:CCRT)” ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์, ฝ่ายความมั่นคง ทหารตำรวจ ,เจ้าหน้าที่เขตโดยกองทัพบกรับผิดชอบใน 27 เขต ตามที่ ศปม.มอบหมาย ในการตรวจหาเชื้อเชิงรุกแบบเบ็ดเสร็จระดับชุมชน เพื่อคัดกรองแยกผู้ป่วยออกจากคนปกติ ซึ่งการจัดนายทหารประสานงาน สนับสนุนศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดโรค COVID -19 กทม. จัดกำลังพลจาก กองทัพภาคที่ 1 (กองพลที่ 1 รักษาพระองค์, กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์, มณฑลทหารบกที่ 11)และหน่วยทหารใน กทม. ทั้งนี้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มีความห่วงใย และสั่งการให้สนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์โควิดอย่างเต็มที่ โดยกำลังพลทุกนายที่ออกปฏิบัติหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการพิทักษ์พล และปฏิบัติตามที่ ศบค.กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อมีร่างกายแข็งแรงพร้อมปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ในส่วนของการจัดตั้งด่านตรวจ จุดตรวจร่วม ให้พิจารณา นำสารวัตรทหารหญิง หรือทหารพรานหญิงเข้าให้คำแนะนำในการใช้เส้นทางในช่วงเวลากลางวันให้เกิดความสุภาพนุ่มนวล ส่วนในช่วงกลางคืนใช้กำลังทหารผู้ชายประจำจุดตรวจ ด่านตรวจร่วม ทั้งนี้ที่ผ่านมา กองทัพบกได้เข้าช่วยเหลือสนับสนุนสถานการณ์อย่างเต็มที่ ทั้งการดูแลแนวชายแดนป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพบสนับสนุนรัฐบาล ปัจจุบันมี 20 โรงพยาบาล สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 3,592 เตียง, การส่งกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ช่วยขนย้ายสิ่งของจำเป็นในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของจังหวัด, การเปิดศูนย์ประสานงานต้านภัย COVID-19 ทบ., ศูนย์ควบคุมการเคลื่อนย้าย ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงกองทัพบก ตลอดจนอนุเคราะห์ฌาปนสถานกองทัพบกร่วมจัดพิธีศพให้กับผู้เสียชีวิตจากCOVID-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงการนำผลผลิตทางการเกษตรแจกจ่ายประชาชนผ่านโครงการ Army delivery และการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรโดยตรง ซึ่งกองทัพบกยังคงทุ่มเทกำลังพลและทรัพยากรปฏิบัติภารกิจต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

  2021-07-27 15:38:20

  ทหารเค้าทำอะไรกันตอนนี้ - สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองทัพบก( วงรอบ 3 เดือน )

  2021-07-27 15:38:20

  ผบ.ฉก.นราธิวาส ส่งต่อความห่วงใย ลงพื้นที่ มอบแอลกอฮอล์พระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ...

  2021-07-27 15:38:20

  กอรมน บูรณาการณ์ ร่วม ภาครัฐ รณรงค์ ให้ประชาชน ฉีกวัคซีน

  2021-07-27 15:38:20

  พิธีพระราชทานกระบือทรงไถ่ชีวิต ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย

  2021-07-27 15:38:20