Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

รพ.สนามของกองทัพบก พร้อมสนับสนุนรองรับผู้ป่วย COVID-19 ล่าสุดรองรับ 3,177 เตียง ใน 19 พื้นที่

by ข่าวทหาร.com     2021-07-27 15:19:05   

GALERRY

SHARE
 • พันตรีหญิง จุฑาทิพย์ วุฒิรณฤทธิ์ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า
  สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ขณะนี้ กองทัพบกจึงได้ระดมสรรพกำลังเข้าสนับสนุนคลี่คลายปัญหาดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ครบทุกมิติอย่างดีที่สุด ตามนโยบายของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ทั้งการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การจัดกำลังร่วมรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง การดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรอบบริเวณหน่วยทหาร ตลอดจนสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุข โดยสิ่งสำคัญที่กองทัพบกได้ดำเนินการมาตลอดคือ การจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามของกองทัพบก ในหลายพื้นที่ ตลอดจนการสนับสนุนอุปกรณ์ให้กับโรงพยาบาลเพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ในแต่ละพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพ ปัจจุบันมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพบกสนับสนุนรัฐบาลแล้ว 19 แห่ง รองรับได้ 3,177 เตียง ขณะนี้ใช้ไป 1,374 เตียง โดยมีการปฏิบัติที่สำคัญในห้วง 2 เดือน ที่ผ่านมา ได้แก่
  - การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของกองทัพบกสนับสนุนรัฐบาล (โรงพยาบาลสนามกองพลพัฒนาที่ 4) ที่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ใช้รักษาผู้ติดเชื้อCOVID-19 ในกลุ่มอาการไม่รุนแรง แต่มีความจำเป็นต้องให้เข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลสนาม เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเพิ่มเติม โดยได้จัดทีมแพทย์ พยาบาล บูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ 26 มิ.ย.64 ปัจจุบันผู้รักษาบางส่วนหายดีและสามารถกลับใช้ชีวิตตามปกติได้แล้ว
  - ที่ จ.ร้อยเอ็ด ได้บูรณาการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามมณฑลทหารบกที่ 27
  (กองพันเสนารักษ์ที่ 6) ณ กองพลทหารราบที่ 6 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3

  ของ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับประชาชน จ.ร้อยเอ็ด ที่เจ็บป่วยด้วยโรค COVID-19 ให้มีความพร้อมอำนวยความสะดวกและมีความปลอดภัยสูงสุด
  - ในพื้นที่ จ.สระบุรี ได้สนับสนุนการจัดตั้ง โรงพยาบาลมณฑลทหารบกที่ 18 ปัจจุบันได้ปรับปรุงพื้นที่โรงจอดอากาศยาน (ชสบ.8) ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไฟฟ้า ประปา ระบบอินเตอร์เน็ต เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ให้พร้อมรองรับผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 450 เตียง ในพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพ

  นอกจากนี้ กองทัพบกยังได้พิจารณาใช้ประโยชน์ของอาคารสถานที่ที่มีความพร้อมและยังไม่ถูกใช้งานเตรียมรองรับผู้ป่วยสีเขียวจากการตรวจคัดกรองเชิงรุก เพื่อเป็นการคัดแยกผู้ติดเชื้อออกจากบุคคลอื่น ๆ และลดความเสี่ยงของการติดเชื้อภายในครอบครัว และใช้เป็นสถานที่แยกกักตัวชุมชน (Community Isolation) โดยจะดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขเพื่อดำเนินการต่อไป
  ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กองทัพบกสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนทรัพยากรของกองทัพที่สามารถช่วยเหลือแก้ไขสถานการณ์ได้ อาทิ การช่วยจัดตั้งโรงพยาบาลสนามให้กับภาคส่วนต่างๆ, ตลอดจนนำอุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าสนับสนุน,การขนย้ายเตียงสนามเข้าช่วยเหลือ, การสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรค COVID-19 โดยศูนย์ควบคุมการเคลื่อนย้าย ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงกองทัพบก ตลอดจนการฌาปนกิจศพผู้ป่วย COVID-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ กองทัพบกจะดำเนินการสนับสนุนภาครัฐ, เอกชน และประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  กองทัพบกดำรงภารกิจป้องกันชายแดน สร้างสันติสุข จชต. ย้ำผู้ปฏิบัติงานเข้มมาตรการโควิด

  2021-07-27 15:19:05

  กองทัพบก ร่วมกับชุมชนเขตพระนคร จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ...

  2021-07-27 15:19:05

  ทบ ดำรงค์ เจตนารม ป้องกัน ประชา

  2021-07-27 15:19:05

  ทบ.น้อมนำพระราชปณิธาน จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เคียงข้างประชาชนช่วงโควิด...

  2021-07-27 15:19:05

  โลหิตจิตอาสา เพื่อพ่อ

  2021-07-27 15:19:05