Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

ข่าว ทบ การส่งกลับผู้ป่วยโควิด สู่ภูมิลำเนา

by ข่าวทหาร.com     2021-07-12 18:05:25   

GALERRY

SHARE
 • ข่าว ทบ การส่งกลับผู้ป่วยโควิด สู่ภูมิลำเนา


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  "เกษตรกรอิ่มใจ ทหารอิ่มท้อง"

  2021-07-12 18:05:25

  ผบ.ทบ. ลงพื้นที่อีสานใต้ เยี่ยมหน่วย RDF ดูคุณภาพชีวิตทหาร

  2021-07-12 18:05:25

  ทหารเค้าทำอะไรกันตอนนี้ - สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองทัพบก( วงรอบ 3 เดือน )

  2021-07-12 18:05:25

  ข่าว ทบ การตั้งศูนย์ประสานงานดูแลผู้ป่วยโควิด 19 รพ.กองทัพบก และการตรวจเชิงรุก

  2021-07-12 18:05:25

  ...

  2021-07-12 18:05:25