Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

ฮีโร่ไม่จำเป็นต้องมีพลังวิเศษ

by ข่าวทหาร.com     2021-07-10 07:25:56   

GALERRY

SHARE
 • ฮีโร่ไม่จำเป็นต้องมีพลังวิเศษ


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  ทบ.เพิ่มอีก40 คู่สายโทรศัพท์ ช่องทางรับแจ้ง-ประสานการช่วยเหลือทุกปัญหาเรื่องโควิด...

  2021-07-10 07:25:56

  โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองสโมสร ทบ...

  2021-07-10 07:25:56

  ทบ.เผยทหารใหม่ผลัด 1/64 ผ่านการฝึกเบื้องต้นครบ 6 สัปดาห์ สุขภาพแข็งแรงปลอดภัย...

  2021-07-10 07:25:56

  ทบ. ตั้ง 111 ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจรเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชน ...

  2021-07-10 07:25:56

  “โครงการโรงเรียนปลอดเชื้อ นักเรียนปลอดภัย ต้อนรับเปิดเทอมใหม่”

  2021-07-10 07:25:56