Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

กองทัพบกเพิ่มขีดความสามารถอากาศยานเน้นเสริมภารกิจด้านการแพทย์ พร้อมเตรียมจัดหารถตรวจเชื้อชีวนิรภัยเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิดเชิงรุก

by ข่าวทหาร.com     2021-07-02 18:24:11   

GALERRY

SHARE
 • พันโทหญิง นุชระวี แจ่มจำรัส ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่าจากนโยบายของ พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้เน้นย้ำในการนำยุทโธปกรณ์ของกองทัพมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ล่าสุด ได้อนุมัติแนวทางการใช้อากาศยานของ ทบ. ในการสนับสนุนภารกิจส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ ทั้งในยามปกติ และในสนาม ด้วยการปรับปรุงและดัดแปลงอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปขนาดเบา ฮ.ท.145 จำนวน 4 เครื่อง ที่เดิมใช้สำหรับการปฏิบัติทางธุรการทั่วไป มาพัฒนาขีดความสามารถให้เป็นเฮลิคอปเตอร์พยาบาล ซึ่ง ฮ.ท.145 เป็นอากาศยานมาตรฐานที่มีความเหมาะสมในการนำมาดัดแปลงเป็น เฮลิคอปเตอร์สำหรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน การค้นหาและกู้ภัย เนื่องจากมีขนาดเล็ก คล่องตัว และสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมทางการแพทย์ได้ อาทิ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบติดตามผู้ป่วยแบบไร้สาย, เครื่องช่วยหายใจ, เครื่องดูดเสมหะ, กระเป๋าพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน, เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำและเปลกู้ภัยสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปลายปี64 นี้ โดยกองทัพบกจะดำเนินการแบ่งมอบให้แต่ละกองทัพภาค เพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนสำหรับการส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศต่อไป ขณะเดียวกันกองทัพบกให้ความสำคัญกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด19 ในการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก โดยได้เตรียมแผนการจัดหารถตรวจหาเชื้อชีวนิรภัย จำนวน 10 คัน และรถห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เคลื่อนที่ จำนวน 5 คัน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ให้กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร และ โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกในทุกกองทัพภาค เพื่อสนับสนุนการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ที่พบการระบาด การตรวจคัดกรองประชาชน กำลังพลและบุคลากรกลุ่มเสี่ยง เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในภารกิจทางการแพทย์ตรวจหาเชื้อหรือโรคอุบัติใหม่อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ ทั้งนี้ การจัดหารถตรวจเชื้อชีวนิรภัยและการเพิ่มขีดความสามารถอากาศยาน ฮ.ท. 145 เพื่อบริการทางการแพทย์เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบกในการใช้งบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ ควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพความมั่นคงของประเทศในภาพรวม


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  ปตอ.2 พัน.1 รอ. สนับสนุนจิตอาสาจัดเตียงสนาม

  2021-07-02 18:24:11

  ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยมจุดบริการต้านโควิด ใน กทม. ย้ำทหารพร้อมประสานการช่วยเหลือทุกเรื่อง...

  2021-07-02 18:24:11

  กองทัพภาคที่ 4 ร่วมประชุมหารือโครงการทหารพันธุ์ดี...

  2021-07-02 18:24:11

  ภารกิจปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ณ เรือนจำกลางเชียงใหม่ #นักรบชุดขาว #แพทย์ทหารบก...

  2021-07-02 18:24:11

  ผบ.ทบ.ตรวจชายแดนด้านตะวันตก จ.ราชบุรี ขับเคลื่อนนโยบายเปิดประเทศของรัฐ...

  2021-07-02 18:24:11