Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

ผอ.ศปพร.ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พื้นที่จังหวัดปัตตานี

by ข่าวทหาร.com     2021-07-01 22:23:35   

GALERRY

SHARE
 • ผอ.ศปพร.ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พื้นที่จังหวัดปัตตานี

  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 1100 น. พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 /ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและคณะ เดินทางลงพื้นที่ วัดสุนันทาราม (น้ำดำ) หมู่ 3 บ้านน้ำดำ  ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยสอบถามความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ และการปฏิบัติศาสนกิจในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 รวมถึงสอบถามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ตามโครงการเสริมสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง กิจกรรมการสนับสนุนภัตตาหารแด่พระสงฆ์ในพื้นที่ล่อแหลม เสี่ยงภัย ไม่สามารถบิณฑบาตได้ จากนั้น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและคณะได้เดินสำรวจบริเวณโดยรอบของวัด ซึ่งการดำเนินการซ่อมแซมโบสถ์ของวัดสุนันทาราม (น้ำดำ) ยังไม่เรียบร้อย และขาดงบประมาณในการยกช่อฟ้า
  จึงสั่งการให้ เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามโครงการบูรณะซ่อมแซมอาคารศาสนสถานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ให้สามารถใช้งานประกอบศาสนกิจได้โดยสะดวก เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพระสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่ ให้สามารถปฏิบัติศาสนกิจและไม่ละทิ้งวัด จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านไร่ ตั้งอยู่ที่บ้านลุตง หมู่ที่ 6 ตําบล แม่ลาน อําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โดยพลตรีไพศาล หนูสังข์ ได้รับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง ในการดำเนินงาน พร้อมกับได้มอบนโยบายในการบริหารจัดการภายใน โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด เพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างฯ สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ เป็นแหล่งจ้างแรงงานให้สมาชิกฯ มีงานทำ มีรายได้ เลี้ยงครอบครัว พร้อมทั้งสอบถามปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการในช่วงสถานการณ์โควิค19 และสถานการณ์ความปลอดภัยในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ให้กับพี่น้อง สมาชิกเรื่องของการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิค 19

  ต่อจากนั้นพลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและคณะ ได้เดินทางไปยัง บ้านไร่ หมู่ 6 ตำบลคอลอตันหยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อติตามการดำเนินงาน ตามโครงการการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมการเลี้ยงปลา ดำเนินการโดยจัดเตรียมพื้นที่ ปรับพื้นที่เพื่อทำการขุดบ่อ เลี้ยงปลา ซึ่งศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้การสนับสนุนจัดหาพันธ์ และให้การสนับสนุนอาหารปลาในระยะเริ่มต้นของการดำเนินการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19 และสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างงาน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ “ ทหารไม่เคยทอดทิ้งประชาชน เราจะผ่าน วิกฤตโควิค 19 ไปด้วยกัน “


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  ทบ. นำเครื่องบินลำเลียงแบบ C-295 บินส่ง 40...

  2021-07-01 22:23:35

  กองทัพบกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...

  2021-07-01 22:23:35

  หน.สนง.เลขานุการ ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 4...

  2021-07-01 22:23:35

  ผบ.ทบ. ลงพื้นที่อีสานใต้ เยี่ยมหน่วย RDF ดูคุณภาพชีวิตทหาร

  2021-07-01 22:23:35

  ข่าว ทบ การตั้งศูนย์ประสานงานดูแลผู้ป่วยโควิด 19 รพ.กองทัพบก และการตรวจเชิงรุก

  2021-07-01 22:23:35