Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

พ.อ.ธานี เกียรติสาร ผบ.ฉก.ทพ.44 เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกศึกษา Unit school เรื่องอาวุธศึกษาการถอดและประกอบชิ้นส่วนอาวุธปืน AK104

by ข่าวทหาร.com     2021-06-21 16:48:19   

GALERRY

SHARE
 • เมื่อ 19 มิ.ย.64, 0930 พ.อ.ธานี เกียรติสาร ผบ.ฉก.ทพ.44 เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกศึกษา Unit school เรื่องอาวุธศึกษาการถอดและประกอบชิ้นส่วนอาวุธปืน AK104 เทคนิคการใช้, ท่ายิง-การบรรจุ-การลั่นไก และการยิงปืนด้วยกระสุนจริงระยะ 1,000 นิ้ว ของกำลังพล ร้อย.ทพ.4403 และ ร้อย.ทพ.4404 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะ สร้างความคุ้นเคยในการใช้อาวุธประจำกายกำลังพลให้สามารถตอบโต้ได้อย่างประสิทธิภาพและมีแม่นยำ พร้อมให้คำแนะนำการปรนนิบัติอาวุธประจำกายให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ โดยมี ร.ต.ปาริชาติ อนุรักษ์ ผบ.ร้อย.ทพ.4405 เป็นผู้ฝึก ณ สนามยิงปืน บก.ฉก.ทพ.44 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  News Update 14 /6/2021

  2021-06-21 16:48:19

  ทบ. เตรียมจัดตั้ง “รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.)” สนับสนุนรัฐบาล...

  2021-06-21 16:48:19

  กองทัพบกเพิ่มขีดความสามารถอากาศยานเน้นเสริมภารกิจด้านการแพทย์ ...

  2021-06-21 16:48:19

  ทบ.เผยทหารใหม่ผลัด 1/64 ผ่านการฝึกเบื้องต้นครบ 6 สัปดาห์ สุขภาพแข็งแรงปลอดภัย...

  2021-06-21 16:48:19

  ทบ. น้อมนำโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ช่วยดูแลนักเรียน...

  2021-06-21 16:48:19