Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

พล.ต.ศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5 ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการทางภาษา พล.ร.5 ณ บก.พล.ร.5

by ข่าวทหาร.com     2021-06-21 16:44:08   

GALERRY

SHARE
 • พล.ต.ศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5 ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการทางภาษา พล.ร.5 ณ บก.พล.ร.5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช พร้อมทั้งเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงภารกิจการฝึกร่วมกับต่างประเทศของ พล.ร.5 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยมจุดบริการต้านโควิด ใน กทม. ย้ำทหารพร้อมประสานการช่วยเหลือทุกเรื่อง...

  2021-06-21 16:44:08

  ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปันสุข มอบพันธุ์ปลาและพันธุ์ไก่ ...

  2021-06-21 16:44:08

  มณฑลทหารบกที่ 28 เปิดค่ายทหารให้ตากข้าว

  2021-06-21 16:44:08

  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ลงพื้นที่ในการตรวจการเตรียมความพร้อมในการรับคณะ พลเอก...

  2021-06-21 16:44:08

  ทบ. ซ่อมบ้าน สร้างความสุข ร่วมดูแลคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

  2021-06-21 16:44:08