Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

อาจารย์มธ.แนะ 3 แนวพัฒนา "บัณฑิตวิทยาลัย มจร" ควรเน้นสร้างศาสนทายาทสานสัมพันธ์กับชุมชน

by ข่าวพระ.com     2021-06-18 11:50:49   

GALERRY

SHARE
 • วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการสัมมนาร่วมกับศูนย์บัณฑิตวิทยาลัยภายในประเทศ หัวข้อ "ทิศทางแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย" เรื่อง"บทบาทของบัณฑิตศึกษาในยุคดิจิทัล" เริ่มจากพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยสลัย กล่าวในประเด็นสำคัญว่า การจัดหลักสูตรในปัจจุบันจะมีความท้าทาย แต่ให้มองเป็นโอกาส มหาจุฬาเรามีข้อได้เปรียบคคือ พระพุทธศาสนา เป้าหมายของการทำแผน 13 จะต้องยกระดับคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานโลก คือ EdPEx AUNQA ยกระดับคุณภาพเพื่อรับรองอนาคต ยกระดับคุณภาพการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน จะพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ คุณภาพอาจารย์ จะต้องมีความเก่งในการประชาสัมพันธ์

  Credit : https://www.banmuang.co.th/news/education/238543


  ABOUT US

  ข่าวพระ.com
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  “วัดเถรพลาย”พร้อมรับเผาศพโควิด ขึ้นป้ายเผาศพไร้ญาติผู้ยากจนฟรี

  2021-06-18 11:50:49

  "พระมหาสมปอง"พระนักเทศน์ชื่อดัง ติดโควิดแม้ฉีดซิโนแวค 2 เข็มแล้ว

  2021-06-18 11:50:49

  “หลวงปู่เฮงเกจิ”เกจิดังแห่งอีสานใต้ สู่ยุคบูชา “พระเครื่องไทย” CryptoAmulets กับ อิเธอเรียม

  2021-06-18 11:50:49

  โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระอธิการทองอินทร์และพระครูวิมลปัญญาคุณ

  2021-06-18 11:50:49

  เผาฟรีเหยื่อโควิดตายจนเตาพัง! เจ้าอาวาสวัดบางม่วงงดรับศพชั่วคราว

  2021-06-18 11:50:49