Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน

by ข่าวทหาร.com     2021-06-18 09:55:23   

GALERRY

SHARE
 • หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.) จัดกิจกรรม “ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน” เมื่อวันพุธที่ 16 มิ.ย. 64 พลโท วิรัตน์ นาคจู ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รถครัวสนามของหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ซึ่งจัดสนับสนุนโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการผลิตอาหารกล่อง ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป โดยผลิตอาหารกล่องวันละ 3 มื้อๆ ละ 250 กล่อง และได้กรุณามอบอาหารกล่องให้กับผู้แทนโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวมทั้งดำเนินโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน” ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่มีความห่วงใยประชาชนโดยจัดรถจักรยานยนต์ (Army Delivery) นำอาหารกล่องไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ถึงบ้าน และเดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่โดยรอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กอ.รมน. จังหวัดปทุมธานี ส่วนราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่ รวมถึงมูลนิธิเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=521885799249769&id=101840794587607


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  กองทัพบก ร่วมกับชุมชนเขตพระนคร จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ...

  2021-06-18 09:55:23

  เตรียมความพร้อมให้น้องก่อนเปิดเรียน

  2021-06-18 09:55:23

  กองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 นำผู้ที่ติดเชื้อโควิด – 19...

  2021-06-18 09:55:23

  กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า แจงเหตุจับคนร้ายขว้างระเบิดไปป์บอมบ์ใส่ฐานนราธิวาส 21

  2021-06-18 09:55:23

  ออกประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน...

  2021-06-18 09:55:23