Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

“ถึงจะเหนื่อยแค่ไหน...แต่ก็สุข...ที่ได้ทำ”

by ข่าวทหาร.com     2021-06-18 09:51:44   

GALERRY

SHARE
 • “ถึงจะเหนื่อยแค่ไหน...แต่ก็สุข...ที่ได้ทำ” ------------------------- เมื่อ 15 มิถุนายน 2564 กรมการทหารช่าง โดย กองบริการ กรมการทหารช่าง จัดตั้งโรงครัวสนาม กรมการทหารช่าง ทำอาหารปรุงสุก ข้าวผัดฉ่าลูกชิ้นปลากราย และ ข้าวแกงจืดสาหร่ายเต้าหู้หมูสับ จำนวน 350 กล่อง แจกจ่ายให้กับกำลังพล ครอบครัว และประชาชนมวลชนรอบค่าย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ โดยทางโรงครัวสนาม กรมการทหารช่าง ได้ทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับกำลังพล ครอบครัว และประชาชน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น 14,290 กล่อง


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  ข่าวทหาร ประจำวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564

  2021-06-18 09:51:44

  ทบ ระดมสรรพกำลัง สนับสนุน รัฐ ช่วยประชาชน รับมือ covid19

  2021-06-18 09:51:44

  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่_ไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด_19

  2021-06-18 09:51:44

  ฉก.ตาพระยา สกัดจับแรงงานผิดกฎหมายลักลอบข้ามแดน ป้องกันโควิด

  2021-06-18 09:51:44

  ผบ.ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง...

  2021-06-18 09:51:44