Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

“หนึ่งผลิต..หนึ่งแจก....แลกรอยยิ้ม”

by ข่าวทหาร.com     2021-06-15 17:51:38   

GALERRY

SHARE
 • เมื่อ 12 และ 13 มิถุนายน 2564 กรมการทหารช่าง โดย กองพลทหารช่าง (กองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11) และ กองพันทหารช่างที่ 51 จัดตั้งโรงครัวสนาม ทำอาหารกล่อง ข้าวไก่ทอดกระเทียมไข่ดาว จำนวน 300 กล่อง และข้าวไก่ผัดพริกหยวกไข่เจียวหอมใหญ่ จำนวน 300 กล่อง พร้อมน้ำดื่มกองทัพบก จำนวน 600 ขวด ผ่านทางกำลังพลจิตอาสาของหน่วย “Army Delivery” นำไปมอบให้กับผู้นำชุมชนเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนมวลชนรอบค่ายบุรฉัตร ในพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 13 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในห้วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  ออกประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน...

  2021-06-15 17:51:38

  มีแล้ว แบ่งปัน เราจะผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยกัน

  2021-06-15 17:51:38

  ผบ ทบ ขอบคุณและให้กำลังใจ กำลังพล ด่านหน้า ย้ำมาตราการ พิทักษ์พล

  2021-06-15 17:51:38

  ทหารมีไว้ทำไม (@why_thahan) ได้ทวีต: ฮอส่งเสบียง

  2021-06-15 17:51:38

  น้ำท่วมภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช

  2021-06-15 17:51:38