Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

"เกษตรกรอิ่มใจ ทหารอิ่มท้อง"

by ข่าวทหาร.com     2021-06-15 17:48:37   

GALERRY

SHARE
 • "เกษตรกรอิ่มใจ ทหารอิ่มท้อง" "เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้และรอยยิ้มให้แก่พี่น้องประชาชน ให้กลับมาดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขอีกครั้ง มณฑลทหารบกที่ 41 บูรณาการร่วมกับ กอ.รมน.จ.นครศรีธรรมราช ,พานิชย์จังหวัด,อบต.ปากพนัง ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ในการ รับซื้อฟักเขียว จากเกษตรกรผู้ปลูกฟักเขียว ในพื้นที่ ม.13 บ้านบางสระ ต.บางกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช , ซึ่งจะนำมาแจกจ่ายให้แก่กำลังพลและครอบครัว,นำมาประกอบอาหารให้แก่กำลังพลและทหารกองประจำการ รวมทั้งนำมาแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนชุมชนรอบค่ายที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้เกิดจากการบูรณาการร่วมกันของทุกฝ่ายโดย กอ.รมน.จ.นครศรีธรรมราชได้รับการประสานจากพานิชย์จังหวัด ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรรับซื้อผลผลิตในครั้งนี้ เกิดจาก"ความประทับใจที่ทุกสถานการณ์,ทุกภัยพิบัติทหารอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนเสมอมาภายใต้ แกนนำของ ผู้ใหญ่ ณรงค์ รัตนบันดาล. ทั้งนีพี่น้องเกษตรกรมอบผลผลิตบางส่วนให้แก่กำลังพลและหน่วยที่มาช่วยในครั้งนี้อีกด้วย "ถือเป็นน้ำใจอันดีงาม,ความรักที่พี่น้องประชาชนมีต่อกำลังพลทหาร" แสดงถึงความรักความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและในยามที่ ประเทศและทั่วโลกต้องเผชิญกับ ภัยคุกคามรูปแบบใหม่โรคระบาดโควิด-19 ทั้งนี้ด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนของ พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่41 ในการให้การสนับสนุน,ช่วยเหลือ พี่น้องประชาชน ตามนโยบายของกองทัพบก,ท่านแม่ทัพภาคที่ 4 ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19อย่างเต็มที่,เต็มศักยภาพและในทุกมิติ."และพี่น้องประชาชนสามารถกลับมาดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข"


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  ผบ.ฉก.นราธิวาส ปันน้ำใจ แจกจ่ายผักสวนครัว...

  2021-06-15 17:48:37

  รพ.สนามของกองทัพบก พร้อมสนับสนุนรองรับผู้ป่วย COVID-19 ล่าสุดรองรับ 3,177 เตียง ใน 19 พื้นที่

  2021-06-15 17:48:37

  กำลังพลอิ่มท้อง_แม่ค้าก็สุขใจ

  2021-06-15 17:48:37

  ร.25 พัน.3 เยี่ยม คนเจ็บ ผกร.ลอบวางระเบิดในพื้นที่

  2021-06-15 17:48:37

  พิธีทำบุญและเปิดอาคารหอผู้ป่วย cohort ward ณ อาคาร กอ.รมน.ภาค.3

  2021-06-15 17:48:37