Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

“โครงการโรงเรียนปลอดเชื้อ นักเรียนปลอดภัย ต้อนรับเปิดเทอมใหม่”

by ข่าวทหาร.com     2021-06-13 08:07:45   

GALERRY

SHARE
 • 1. หน่วย : ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4
  2. ภารกิจ : “โครงการโรงเรียนปลอดเชื้อ นักเรียนปลอดภัย ต้อนรับเปิดเทอมใหม่”
  3. วัน/เดือน/ปี : 11 มิ.ย.64, 0900
  4. สถานที่ : โรงเรียนวัดลานแซะ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
  5. รายละเอียดการปฏิบัติ : ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 จัดกำลังพลดำเนินการพัฒนาและฉีดพ่นน้ำยาไฮดรอเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5 % เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ให้กับนักเรียนก่อนเปิดเทอมใหม่


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  พ.อ.ธานี เกียรติสาร ผบ.ฉก.ทพ.44 เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกศึกษา Unit school...

  2021-06-13 08:07:45

  “ผบ.ทหารสูงสุด” หัวหน้า ศปม. ออกคำสั่ง

  2021-06-13 08:07:45

  คนไทยไม่ทิ้งกัน

  2021-06-13 08:07:45

  “เราไม่ทิ้งกัน..เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”

  2021-06-13 08:07:45

  ทบ. สนับสนุนการส่งผู้ป่วยสีเขียวกลับภูมิลำเนา จ.พิษณุโลก

  2021-06-13 08:07:45