Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมให้กำลังใจชาวปัตตานีที่รับการฉีดวัคซีนโควิด - 19

by ข่าวทหาร.com     2021-06-13 07:48:48   

GALERRY

SHARE
  • แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมให้กำลังใจชาวปัตตานีที่รับการฉีดวัคซีนโควิด - 19


    ABOUT US

    ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
  • Telephone :
  • RELATED POSTS

    “ผบ.ทหารสูงสุด” หัวหน้า ศปม. ออกคำสั่ง

    2021-06-13 07:48:48

    โครงการ “โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามนโยบายของ ทบ. (ด้าน กร.)

    2021-06-13 07:48:48

    “หนึ่งผลิต..หนึ่งแจก....แลกรอยยิ้ม”

    2021-06-13 07:48:48

    โลหิตจิตอาสา เพื่อพ่อ

    2021-06-13 07:48:48

    พล.ต.ศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5 ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการทางภาษา พล.ร.5 ณ บก.พล.ร.5

    2021-06-13 07:48:48