Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

We are Soldiers

by ข่าวทหาร.com     2021-06-13 07:37:34   

GALERRY

SHARE
 • We are Soldiers


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  กองกำลังสุรสีห์ จับต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศ

  2021-06-13 07:37:34

  รพ.ทบ. สนับสนุนรัฐบาลดูแลผู้ติดเชื้อสีเขียวแบบ Home isolation เฉพาะรพ.พระมงกุฎเกล้า ดูแลกว่า 176 ราย...

  2021-06-13 07:37:34

  เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

  2021-06-13 07:37:34

  กองทัพบกยังคงเป็นสื่อกลางช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด - 19 อย่างต่อเนื่อง

  2021-06-13 07:37:34

  จิตอาสาพร้อมด้วยรถครัวสนาม

  2021-06-13 07:37:34