Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

ภารกิจปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ณ เรือนจำกลางเชียงใหม่ #นักรบชุดขาว #แพทย์ทหารบก #โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

by ข่าวทหาร.com     2021-06-13 07:21:53   

GALERRY

SHARE
 • ภารกิจปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ณ เรือนจำกลางเชียงใหม่ #นักรบชุดขาว #แพทย์ทหารบก #โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  กอรมน บูรณาการณ์ ร่วม ภาครัฐ รณรงค์ ให้ประชาชน ฉีกวัคซีน

  2021-06-13 07:21:53

  กองทัพบกเพิ่มขีดความสามารถอากาศยานเน้นเสริมภารกิจด้านการแพทย์ ...

  2021-06-13 07:21:53

  พิธีพระราชทานกระบือทรงไถ่ชีวิต ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย

  2021-06-13 07:21:53

  ทหารพราน 42 ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการ "อาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ" อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

  2021-06-13 07:21:53

  ฉก.ตาพระยา สกัดจับแรงงานผิดกฎหมายลักลอบข้ามแดน ป้องกันโควิด

  2021-06-13 07:21:53