Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

กองทัพบกรณรงค์ฉีดวัคซีน คุมเข้มชายแดน

by ข่าวทหาร.com     2021-05-25 13:04:07   

GALERRY

SHARE
 • กองทัพบกรณรงค์ฉีดวัคซีน คุมเข้มชายแดน


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

  2021-05-25 13:04:07

  มณฑลทหารบกที่ 28 เปิดค่ายทหารให้ตากข้าว

  2021-05-25 13:04:07

  ทหารกล้า

  2021-05-25 13:04:07

  ทบ น้อมลำรึก พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์...

  2021-05-25 13:04:07

  “ผบ.ทหารสูงสุด” หัวหน้า ศปม. ออกคำสั่ง

  2021-05-25 13:04:07