Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

ทบ ผลึกกำลัง รณรงค์ ฉีดวัคซีน และ ป้องกันการ ขนแรงงาน ต่างด้าว และพร้อมช่วยเหลือ ประชาชน สู้โควิด ทุกกิจกรรม

by ข่าวทหาร.com     2021-05-25 10:14:04   

GALERRY

SHARE
 • ทบ ผลึกกำลัง รณรงค์ ฉีดวัคซีน และ ป้องกันการ ขนแรงงาน ต่างด้าว และพร้อมช่วยเหลือ ประชาชน สู้โควิด ทุกกิจกรรม


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  ทหารทพราน48 ร่วมกับ ชุดสันติสุขที่403, และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เจาะไอร้อง...

  2021-05-25 10:14:04

  ทหารกล้า

  2021-05-25 10:14:04

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบอาหารพระราชทาน...

  2021-05-25 10:14:04

  พิธีทำบุญและเปิดอาคารหอผู้ป่วย cohort ward ณ อาคาร กอ.รมน.ภาค.3

  2021-05-25 10:14:04

  โครงการ “โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามนโยบายของ ทบ. (ด้าน กร.)

  2021-05-25 10:14:04