Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

ผบ ทบ ระบุ สกัด แรงงานต่างด้าวได้ผล

by ข่าวทหาร.com     2021-05-18 12:38:57   

GALERRY

SHARE

 • ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  ...

  2021-05-18 12:38:57

  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่_ไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด_19

  2021-05-18 12:38:57

  กองทัพบกรณรงค์ฉีดวัคซีน คุมเข้มชายแดน

  2021-05-18 12:38:57

  ข่าว ทบ การส่งกลับผู้ป่วยโควิด สู่ภูมิลำเนา

  2021-05-18 12:38:57

  กองทัพบกยังคงเป็นสื่อกลางช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด - 19 อย่างต่อเนื่อง

  2021-05-18 12:38:57