Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

ทบ ระดมสรรพกำลัง สนับสนุน รัฐ ช่วยประชาชน รับมือ covid19

by ข่าวทหาร.com     2021-05-10 14:34:44   

GALERRY

SHARE
 • ทบ ระดมสรรพกำลัง สนับสนุน รัฐ ช่วยประชาชน รับมือ covid19


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  News Update 14 /6/2021

  2021-05-10 14:34:44

  กองทัพบกดำรงการปฏิบัติภารกิจสกัดกั้นยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายชายแดน...

  2021-05-10 14:34:44

  กองทัพบก ร่วมกับชุมชนเขตพระนคร จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ...

  2021-05-10 14:34:44

  ทบ น้อมลำรึก พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์...

  2021-05-10 14:34:44

  ทหารช่างทัพภาค 4 ระดมกำลังเร่งสร้างทางเบี่ยงซ่อมสะพานเชื่อมเส้นทางเข้า-ออก...

  2021-05-10 14:34:44