Loading…
× HOME CONTACT US ABOUT US RECOMMEND NEWS RECOMMEND NEWS LOGIN REGISTER
TheyNews.com

มอบถุงยังชีพพระราชทาน บรรเทาความเดือดร้อน ประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

by ข่าวทหาร.com     2020-12-08 12:14:15   

GALERRY

SHARE
 • มอบถุงยังชีพพระราชทาน บรรเทาความเดือดร้อน ประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

  วันนี้ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 14:00 น. ที่วัดชายคลอง ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีส่งมอบถุงพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย ใน 11 หมู่บ้านของตำบลที่วัง รวมจำนวน 270 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้
  โดยมี ผู้แทนจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์  หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมพิธี

  จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ บุญสูง ผู้ชำนาญการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ผู้แทนจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางมายังพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อมอบถุงยังชีพพระราชทาน บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งการเดินทางต้องใช้รถขนาดใหญ่และเรือสัญจร เนื่องจากถนนเข้า-ออกหมู่บ้าน น้ำสูงกว่า 1.50 เมตร เนื่องจากพื้นที่ตำบลเกาะทวด เป็นแอ่งกะทะ เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปี มีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน กว่า....ครัวเรือน ถือเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้กับผู้ประสบภัย ในการต่อสู้ฝ่าฟันปัญหาความเดือดร้อนในครั้งนี้ไปให้ได้


  ABOUT US

  ผู้จัดทำ เป็นบุคคลธรรมดา ที่ชื่นชม ในการทำงานของ ทหารที่เสียสละ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้อง ประเทศชาติ จึงได้ รวบรวมกิจกรรมข้อมูลข่าวสารความรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ข่าวทหาร.com ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมข่าวสารที่อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหาร ครอบครัวทหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อชื่นชม และ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทหาร และ เผยแพร่ข่าวและข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • Telephone :
 • RELATED POSTS

  เตรียมความพร้อมให้น้องก่อนเปิดเรียน

  2020-12-08 12:14:15

  ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือพระราชทาน

  2020-12-08 12:14:15

  พ.ท.ทวีศักดิ์ คันธธาศิริ ผบ.ช.พัน.5 พล.ร.5...

  2020-12-08 12:14:15

  มีแล้ว แบ่งปัน เราจะผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยกัน

  2020-12-08 12:14:15

  ทบ. น้อมนำโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ช่วยดูแลนักเรียน...

  2020-12-08 12:14:15